صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ: آمریکا عامل بی‌ثباتی منطقه است

ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ:  آمریکا عامل بی‌ثباتی منطقه است

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نطق خود در کنفرانس امنیتی مونیخ به مسائل مختلفی و از جمله به موضوع برجام، سیاستهای آمریکا در منطقه، فعالیتهای تروریستی در اروپا و اتهام نقض حقوق بشر از سوی ایران پرداخت.
به گزارش دویچه وله، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ بر پایبندی ایران به برجام تاکید کرد و مدعی شد که هنوز ۵۱ درصد مردم ایران از پایبندی به برجام دفاع میکنند، اما در عین حال تهدید کرد که این موضوع هر لحظه میتواند تغییر کند.
ظریف روز یکشنبه ۲۸ دلو (۱۷ فبروری) در کنفرانس امنیتی مونیخ به اتهامات آمریکا و از جمله به تهدیدهای مایک پنس، معاون دونالد ترامپ واکنش نشان داد. پس از پایان سخنرانی، وزیر امور خارجه ایران به پرسشهای مجری برنامه در عرصههای گوناگون پاسخ داد. در این سخنرانی مسائل بسیار متنوعی مطرح شد.
موضوع توافق هستهای قدرتهای جهانی با ایران یکی از رئوس اصلی سخنرانی ظریف و همچنین بخش پرسش و پاسخ را تشکیل میداد.
ظریف تاکید کرد که متن توافق هستهای در زمان امضای آن، از سوی همه کشورهای حاضر در مذاکرات تایید شده بود. ظریف خروج آمریکا از توافق هستهای را بیاعتنایی این کشور به موازین حقوق بینالملل ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه ایران گفت که اتفاق نظر بر سر پایبندی به برجام حتی در ایران نیز وجود ندارد. اوگفت که ۵۱ درصد مردم هنوز از برجام دفاع میکنند. اما در صورتی که اروپا به تعهدات خود در این زمینه عمل نکند، احتمال تغییر رویکرد ایران نسبت به توافق هستهای وجود دارد.