صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام وضعیت اضطراری در آمریکا دور جدید مشاجره بر سر دیوار مرزی

اعلام وضعیت اضطراری در آمریکا دور جدید مشاجره بر سر دیوار مرزی

دونالد ترامپ حاضر به پذیرش توافق بین نمایندگان دو حزب بر سر احداث دیوار مناقشه برانگیز مرزی نشده است. گرچه تصویب بودجه مانع از تعطیلی دولت آمریکا میشود، اما ترامپ تصمیم به اعلام وضعیت اضطراری گرفته است.
تصویب بودجه آمریکا در کنگره این کشور و پذیرش آن از سوی رئیس جمهوری، عملا مانع از تکرار تعطیلی پنج هفتهای آمریکا میشود. اما چنین امری به معنای آن نیست که نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه و مهمتر از آن دونالد ترامپ و کنگره این کشور به توافق و سازش دست یافتهاند. شکاف همچنان ادامه دارد.
کاخ سفید روز پنجشنبه ۲۵ دلو (۱۴ فبروری) خبر از آمادگی دونالد ترامپ برای امضای قانون بودجه این کشور داده بود. اما در عین حال اعلام شده بود که رئيس جمهوری آمریکا بر آن است تا با اعلام وضعیت اضطراری، بودجه مورد نیاز احداث دیوار مرزی را تامین کند.
در قوانین آمریکا پیشبینی شده است که در موارد اضطراری، دولت آمریکا میتواند بدون رای مجلس نمایندگان اقدام کند. مهم اما اثبات ضرورت اعلام چنین وضعیتی است.
دونالد ترامپ برای احداث دیوار مرزی با مکزیک خواستار دریافت ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر شده بود.
حال آنکه در توافق بین نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، مبلغی کمتر از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر برای افزایش امنیت مرزی پیشبینی شده بود.
اکنون ترامپ تصمیم گرفته است که با بهره گرفتن از حق رئیس جمهور برای اعلام وضعیت اضطراری، بودجه لازمه برای اجرای این پروژه را بدون رای کنگره تامین کند. موضوعی که میتواند از منظر حقوقی بر سر آن مشاجره و بحث بسیاری بهراه افتد.