صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هند پس از حمله کشمیر: پاکستان را «کاملا منزوی» می‌کنیم

هند پس از حمله کشمیر:  پاکستان را «کاملا منزوی» می‌کنیم

نارندرا مودی، نخستوزیر هند با محکوم کردن حمله انتحاری به سربازان این کشور در کشمیر، به پاکستان در باره ایجاد بیثباتی در کشورش هشدار داده است.
آقای مودی گفته است افرادی که در طراحی و اجرای این حمله دست داشتند، "بهای گزافی" خواهند پرداخت.
هند همچنین گفته است پاکستان را دچار "انزوای مطلق" خواهد کرد. در حمله انتحاری در کشمیر تحت کنترل هند، ۴۶ مامور پولیس کشته شدند. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. سربازان هندی در برخورد یک موتر بمبگذاری شده با بس حامل ماموران پولیس کشته شدند. پاکستان از این حمله به شدت ابراز نگرانی کرده اما گفته است هیچ مسئولیتی در این زمینه نداشته است.
پس از این حمله، آرون جیتلی، وزیر مشاور در دولت هند گفته است این کشور "از هر ابزار دیپلماتیک" برای قطع ارتباط پاکستان با جامعه جهانی استفاده خواهد کرد.
هند پاکستان را متهم میکند که در برخورد با گروههای شبه نظامی مستقر در آن کشور کوتاهی میکند.
هند و پاکستان مدعی مالکیت بر کشمیر هستند.