صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی از تعطیلی دوباره دولت آمریکا مذاکرات به بن‌بست رسیده

نگرانی از تعطیلی دوباره دولت آمریکا مذاکرات به بن‌بست رسیده

مذاکرات جمهوریخواهان و دموکراتها در کنگره آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی دوباره دولت فدرال بدون رسیدن به توافق متوقف شده است.
مذاکرهکنندگان امیدوار بودن قبل از روز دوشنبه ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) به توافق برسند تا کنگره بتواند تا روز جمعه که بودجه فدرال ماه قبل تمام میشود، توافق را تصویب کند. اما چنین توافقی به دست نیامده است.
محور اختلافات که منجر به یک دوره تعطیلی دولت آمریکا شد، اصرار دونالد ترامپ، رئیس جمهور، برای تصویب بودجه ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک است.
دوره قبلی تعطیلی دولت فدرال ۳۵ روز طول کشید که طولانیترین  دوره تعطیلی دولت در آمریکا بود.
به گزارش نیویورک تایمز بنبست فعلی در مذاکرات به این دلیل است که دموکراتها خواهان تعیین سقف برای تعداد تخت‌‌ها در مراکز بازداشت پناهجویان شدهاند.
آنها میگویند ماموران اداره مهاجرت باید تنها روی پناهجویانی تمرکز کنند که سابقه کیفری دارند، نه کسانی که بیش از دوره ویزای خود در آمریکا ماندهاند.
دموکراتها امیدوار بودند که بتوانند تعداد تختها را تا سقف ۱۶ هزار و ۵۰۰ نگه دارند که به نوشته واشنگتن پست تقریبا به تعداد افرادی است که در آخرین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما هنگام عبور از مرز آمریکا بازداشت شده بودند.