صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هنگری برای تشویق افزایش جمعیت و مقابله با مهاجرت معافیت مالیاتی درنظر می‌گیرد

هنگری برای تشویق افزایش جمعیت و مقابله با مهاجرت معافیت مالیاتی درنظر می‌گیرد

ویکتور اوربان، نخستوزیر هنگری با اعلام برنامه حمایت از افزایش فرزند گفته است که مادران مجاری با چهار فرزند یا بیشتر برای همه عمر از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند.
آقای اوربان گفت این برنامه یکی از راههای دفاع از آینده هنگری است بیآنکه به سیاست مهاجرتی وابسته باشد.
جناح دست راستی ملیگرا، حزب حاکم با مهاجرت مسلمانان به این کشور مخالف هستند.
جمعیت هنگری سالانه ۳۲ هزار نفر کم میشود و نسبت به میانگین اتحادیه اروپا فرزندان کمتری دارد.
بهعنوان بخشی از اقدامات سیاست افزایش جمعیت، به زنان زیر ۴۰ سالی که برای نخستین بار ازدواج کرده باشند، وامی بدون بهره برابر ۳۶هزار دالر داده میشود، در صورتی که دو فرزند داشته باشند، یک سوم وام و اگر سه فرزند داشته باشند کل آن بخشوده خواهد شد.
آقای اوربان گفت که "برای غرب" پاسخ به نرخ افت تولد در اروپا مهاجرت بود: "به ازای نبود هر یک کودک باید یک کودک آورد آن وقت تعداد به تعادل میرسد."
او در این رابطه افزود: "اما مجاریها متفاوت فکر میکنند. ما به تعداد نیاز نداریم. ما به کودکان مجاری نیاز داریم."
همزمان با سخنرانی ملی آقای اوربان، تظاهراتی در بوداپست، پایتخت هنگری علیه سیاستهای دولت او صورت گرفت.
حدود دو هزار نفر جلوی محل کار نخستوزیر گرد آمدند و برخی یکی از پلهای اصلی رودخانه دانوب را مسدود کردند.
گزارشگران میگویند بیشترین تحسینی که طی سخنانش از او صورت گرفت زمانی بود که برنامه هفت بندی افزایش نرخ باروری را اعلام کرد.
دیگر بندهای برنامه دولت شامل: ساخت ۲۱ هزار مهدکودک طی سه سال بعد؛ صرف ۲.۵ میلیارد دالر اضافه برای نظام سلامت؛ یارانههای مسکن؛ حمایت دولت از کسانی که خودروهای هفت نفره میخرند.
آقای اوربان سخنان خود را با "زنده باد هنگری و زنده باد هنگری ها" پایان داد.
میانگین تعداد کودکانی که یک زن مجاری در طول عمرش خواهد داشت (نرخ باروری) ۱.۴۵ خواهد بود. این نرخ، هنگری را در زیر نرخ میانگین اتحادیه اروپا یعنی ۱.۵۸فرزند قرار میدهد.
فرانسه با ۱.۹۶ فرزند بالاترین نرخ باروری را در اتحادیه اروپا دارد و اسپانیا با ۱.۳۳ فرزند برای هر مادر پایینترین را.
نیجر در غرب آفریقا با نرخ باروری ۷.۲۴ درصد بالاترین نرخ باروری را در جهان دارد.
بنا به آمار، در سال ۲۰۱۷، ده کشور در جهان پایینترین نرخ باروری را داشتند: قبرس و تایوان با نرخ ۱، کرهجنوبی، آندورا، پورتو ریکو و تایلند با نرخ ۱.۲ درصد؛ بوسنی و هرزگوین، پولند، مولداوی و جاپان با نرخ باروری ۱.۳.