صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بلغاریا مدارکی علیه سومین مظنون حمله به اسکریپال در دست دارد

بلغاریا مدارکی علیه سومین مظنون حمله به اسکریپال در دست دارد

اطلاعات در مورد نقش سومین عامل احتمالی حمله به اسکریپال، جاسوس دوجانبه سابق روس در بریتانیا، بیشتر میشوند. گفته میشود که این مرد پیشتر نیز در حملهای در بلغاریا دست داشته است. پارلمان بلغاریا در حال بررسی ماجراست.
به گزارش دویچه وله، پارلمان بلغاریا در حال بررسی گزارشهایی است که حاکی از نقش داشتن سومین فرد مظنون به حمله به سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه سابق روس در بریتانیا، هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز یکشنبه ۲۱ دلو (۱۰ فبروری) تسوتان تسوتانوف، رئیس فراکسیون حزب دولتی "گرب"، گفته است که یک کمیسیون پارلمان بلغاریا میخواهد در همین رابطه پنجشنبه آینده تقاضای دریافت اطلاعات سرویسهای امنیتی این کشور را ارائه کند. دلیل این امر نیز آشکار شدن یافتههای جدیدی مربوط با حملهای با سم اعصاب در بلغاریا در سال ۲۰۱۵ است.
سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ سال ۲۰۱۸ در شهر سالزبری واقع در جنوب غربی انگلستان با سم اعصاب "نوویچوک" که در دوران شوروی سابق ساخته شده، مورد حمله قرار گرفته و تا مرز مرگ پیش رفتند. دولت بریتانیا روسیه را مسئول این حمله میداند. تاکنون دو نفر از مأموران سرویس اطلاعات نظامی روسیه در شمار مظنونان این حمله بودند.