صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ظریف: منتظر اروپا نمی مانیم و با شرکای سنتی خود کار می کنیم

ظریف:  منتظر اروپا نمی مانیم و با شرکای سنتی خود کار می کنیم

وزیر خارجه ایران دوباره از پیشرفت کند اروپا در ایجاد ساز و کار ویژه مالی انتقاد کرد. ظریف گفت: «منتظر اروپا نمیمانیم و با شرکای سنتی خود کار میکنیم». اروپا از "عملیاتی" شدن این کانال "در هفتههای آینده" خبر داده است.
به گزارش دویچه وله، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در رأس یک هیات بلندپایه سیاسی ـ اقتصادی وارد دهلی نو شد، روز سهشنبه (هشتم جنوری) تأکید کرد که جمهوری اسلامی به همکاری خود با اروپاییها بر سر ساز و کار ویژه مالی (SPV) ادامه خواهد داد، اما "منتظر" آنها نمانده و با "شرکای سنتی خود برای تأمین منافع مردم ایران" رایزنی خواهد کرد.
ظریف پس از دیدار با وزیر حمل و نقل این کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «در حوزه بانکی خیلی خوشحال هستیم که uco بانک هند و بانک پاسارگاد ایران همکاری خود را در زمینه تجارت آغاز کردهاند. ما امیدواریم که به رغم تحریمهای آمریکا، ایران و هند در زمینه همکاری بیشتر و در راستای منافع مردم دو کشور همکاریهای بیشتری داشته باشند.»
به گزارش ایسنا، وزیر خارجه ایران همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد "درخواست هند برای گاز ارزانتر و راهاندازی صنایع در چابهار" گفت: «ما برای گفتوگو با هند آمادگی داریم تا این که آنها بتوانند سرمایهگذاری در چابهار از جمله پتروشیمی را آغاز کنند.»
ظریف ادامه داد: «من نمیتوانم جلو رسانهها مذاکره کنم، ولی ما آمادگی مذاکره داریم.»
موافقتنامه ترانزیتی سهجانبه ایران، هند و افغانستان باهدف "تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار"، اتصال هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق این بندر، "توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بینالمللی" میان این سه کشور در اسد سال ۱۳۹۵ به امضای روسای جمهوری ایران و افغانستان و نخستوزیر هند رسید.
بندر چابهار که نزدیکترین راه دسترسی افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به آبهای آزاد است، اهمیت زیادی در گسترش مبادلات تجاری کشورهای منطقه دارد. بندر چابهار قرار است با اجرای این توافقنامه، به مرکز ترانزیت، انرژی و تجارت منطقه تبدیل شود.