صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسرائیل سفر هیئت‌های عراقی به این کشور را تأیید کرد

اسرائیل سفر هیئت‌های عراقی به این کشور را تأیید کرد

سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل اخبار رسانهها درباره سفر هیئتهای عراقی به کشورش را تأیید کرد. هیئتهای عراقی در سال گذشته به اسرائیل سفر کرده و بر این اساس با شخصیتهای آکادمیک و مسئولان دولتی دیدار کردهاند.
    به گزارش دویچه وله، بنا بر اعلام وزارت خارجه اسرائیل، سه هیئت عراقی در سال ۲۰۱۸ به این کشور سفر کرده و از جمله با مسئولان دولتی اسرائیل دیدار کردهاند. یک سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز دوشنبه (۷ دسمبر) در اورشلیم (بیتالمقدس) گفت: «ما این رخداد را گامی مثبت میدانیم و گواهی بر اینکه میتوانیم و بایست با همسایگانمان در منطقه و بهویژه با عراق مناسباتی خوب برقرار کنیم.» او به این ترتیب گزارشهای رسانهای درباره سفر هیئتهای عراقی به اسرائیل را تأیید کرد.
بر اساس این گزارشها، سه هیئت عراقی با شخصیتهای آکادمیک اسرائیل و نمایندگان دولتی این کشور دیدار کردهاند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل درباره موضوعات مورد گفتوگو دو طرف توضیحی نداد. همچنین گفته میشود که هیئتهای عراقی از یادمان "یِد وشِم" در اورشلیم که برای زنده نگهداشتن یاد قربانیان یهودی رژیم آلمانی نازی – هولوکاست – بنا شده، دیدن کردهاند.
خبر ملاقات هیئتهای عراقی از اسرائیل از جمله به دلیل روابط نزدیک عراق با ایران پنهان نگهداشته و دیدارهای غیررسمی توصیف شده بودند.
عراق با اسرائیل رابطه دوستانه ندارد. مناسبات کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی با اسرائیل اما در سایه اختلافات با ایران در حال گرمتر شدن است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تا کنون بارها تأکید کرده که کشورش در حال نزدیکشدن به چند کشور عربی است. او در ماه اکتبر به عمان سفر کرد. این نخستین سفر یک رئیس دولت اسرائیلی به کشوری عربی پس از بیشتر از دو دهه بود.