صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا استعفا کرد

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا استعفا کرد

یک مقام ارشد دیگر وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از مقامش کنارهگیری کرده است. دریابان کوین سویینی، رئیس دفتر وزیر دفاع آمریکا در بیانیهای اعلام کرد پس از دو سال کار در پنتاگون، حال زمان مناسبی است که از مقامش استعفا داده و به بخش خصوصی برگردد.
به گزارش بی بی سی، آقای سویینی سومین نفری است که پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور در ماه گذشته اعلام کرد که نیروهای این کشور از سوریه خارج خواهند شد، از مقامش کنارهگیری میکند. دریابان سویینی در نامه استعفایش بدون اشاره به دونالد ترامپ خدمت دو سالهاش را در پنتاگون مایه افتخار دانسته است.
پیش از این جیمز ماتیس، وزیر دفاع و دانا وایت سخنگوی این وزارتخانه از مقامشان کناره‌‌گیری کرده بودند.
آقای ترامپ ماه گذشته میلادی (دسمبر) در توییتی اعلام کرد که جیمز ماتیس تا پایان ماه فبروری ( ماه آینده میلادی) بازنشسته میشود.
گفته شده که کنارهگیری رئیس دفتر وزیر دفاع آمریکا به گمانهزنیها در مورد وجود جوی حاکی از عدم اطمینان در سیاستهای دفاعی و خارجی دولت ترامپ پس از اعلام غیرمنتظره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه افزوده است.