صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سلطان سوشی در جاپان با خرید ماهی تن سه میلیون دالری رکورد زد

سلطان سوشی در جاپان با خرید ماهی تن سه میلیون دالری رکورد زد

در اولین حراج سال جدید میلادی در بازار جدید ماهی توکیو، رئیس یک مجموعه رستوران سوشی در جاپان یک ماهی تن عظیم را به بهای بیش از سه میلیون دالر خریده و رکوردی بر جای گذاشته است.
به گزارش بی بی سی، کیوشی کیمورا، که خود را "سلطان سوشی" جاپان میداند، این مبلغ را برای خرید یک ماهی تن بالهآبی ۲۷۸ کیلوگرمی پرداخته است.
این ماهی تن به خصوص یکی از گونههای جانوری در خطر انقراض است.
خرید ماهیهای گران در اولین حراج بامدادی سال جدید میلادی به صورت سنتی در جاپان در آمده است و خریداران عمده و رستورانهای بزرگ سوشی پول زیادی را بابت خریدهای اولشان میپردازند.
آقای کیمورا به خبرگزاری فرانسه گفت: "ماهی خوبی خریدم".
سلطان سوشی گفت تصور میکرد که در حراج ۵۰ تا ۶۰ میلیون بابت این ماهی بدهد، اما قیمت نهایی بیش از پنج برابر و ۳۳۳ میلیون ین (معادل ۳.۱ میلیون دالر) شد.
روپرت وینگفیلد هیز، خبرنگار بیبیسی در توکیو، میگوید این بهای گزاف به خاطر کمیابی این گونه مشخص ماهی تن و همچنین ناشی از رقابت برای کسب اعتبار و منزلت است.
روپرت مینویسد: "در یک روز عادی ماهی تنی به این اندازه حدود ۶۰ هزار دالر فروخته میشد. رکورد امروز تا حدی به خاطر کسب اعتبار رقم خورده، و شهرت زیادی برای امپراتوری سوشی آقای کیمورا به دنبال دارد."
"اما این هچنین ناشی از کمیابی ماهی تن بالهآبی شمالی است. ماهیهایی که به طور رسمی به عنوان گونه در خطر انقراض قلمداد میشوند."
"در سال ۲۰۱۸ صید این ماهیها در آبهای جاپان به طور قابل ملاحظهای پایین آمد و از نیمه سال قبل قیمت این ماهی بیش از ۴۰ درصد در بازار توکیو بالا رفته است."