صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درخواست تایوان برای «کمک بین‌المللی» در مواجهه با چین

درخواست تایوان برای «کمک بین‌المللی» در مواجهه با چین

تسای اینگ-ون، رئیس جمهور تایوان، از کشورهای جهان خواسته است که با حمایت بینالمللی از تایوان، به آن برای مواجهه با چین کمک کند. به گزارش بی بی سی، او این مساله را پس از آن مطرح کرد که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، بر موضع کشورش درباره پیوستن تایوان به چین تاکید کرد و گفت چین در این خصوص حق استفاده از زور را برای خود محفوظ میداند.
خانم تسای با اشاره به اظهارات آقای شی گفت: "امیدواریم که جامعه بینالمللی این مساله را جدی بگیرد و با اعلام حمایت، به ما کمک کند."
با به قدرت رسیدن کمونیستها در چین و گریختن اعضای دولت ملیگرا به تایوان، این جزیره از سال ۱۹۴۹ عملا از چین استقلال یافته، اما از آنجا که چین همچنان آن را تحت حاکمیت خود میداند، کشورهای معدودی با تایوان روابط دیپلماتیک رسمی دارند. تسای اینگ -ون روز شنبه در جلسهای در تایپه، پایتخت تایوان، گفت وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در چین و همچنین استفاده آن از تهدیدهای نظامی باعث میشود که تایوان به چین اعتماد نداشته باشد.خانم تسای گفت حاضر به مذاکره بدون قید و شرط با چین است. این در حالی است که چین میگوید تایوان بخشی جداییناپذیر و غیرقابل مذاکره از آن کشور است.
سه روز پیش شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، گفت تایوان میتواند در قالب "یک کشور، دو نظام" به چین بازگردد. این مدل در مورد هانگ کانگ نیز اجرا شده است.
خانم تسای، که پیشتر چنین پیشنهادی را رد کرده، گفت چین باید تلقی خود از خواست مردم تایوان را اصلاح کند و متوجه شود که "زورگویی" در این خصوص راهگشا نیست.
روز جمعه آقای شی در دیداری با فرماندهان ارشد، بدون اشاره مستقیم به مساله تایوان از نیروهای نظامی چین خواست تا آمادگی خود را برای نبردهای احتمالی بالا ببرند.
چین در چند سال اخیر ادعای حاکمیت بر تایوان را پررنگتر از قبل مطرح میکند و بر کشورهای دیگر فشار آورده است تا روابط دیپلماتیک خود با تایوان را قطع کنند، در غیر این صورت نمیتوانند با چین رابطه داشته باشند.
آمریکا مهمترین حامی بین المللی تایوان محسوب میشود.