صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حزب محافظه‌کار پیشنهاد عدم اعتماد به ترزا می را به رای می‌گذارد

حزب محافظه‌کار پیشنهاد  عدم اعتماد به ترزا می را به رای می‌گذارد

حزب محافظهکار در مورد پیشنهاد گروهی از نمایندگان حزب در پارلمان در مورد عدم اعتماد به ترزا می ، رهبر حزب و نخست وزیر بریتانیا، را به رایگیری میگذارد.
به گزارش بی بی سی، روز چهارشنبه، ٢١ قوس (١٢ دسمبر)، مقامات حزب حاکم محافظهکار اعلام کردند که تعداد نمایندگان عضو حزب در مجلس عوام که خواستار رایگیری در مورد "عدم اعتماد" به خانم می بودهاند به حد نصاب رسیده و طبق مقررات حزبی، این رایگیری شامگاه چهارشنبه صورت خواهد گرفت.
در واکنش به اعلام تصمیم به رایگیری در مورد عدم اعتماد به رهبری حزب، ترزا می گفته است که "با تمام قوا" علیه پیشنهاد رای عدم اعتماد و تلاش برای برکناری خود مبارزه خواهد کرد." وی به نزدیک بودن زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و گزارش مربوط به تعداد نمایندگان موافق و مخالف توافق کنونی او با اتحادیه اروپا در مورد شرایط خروج بریتانیا اشاره کرده و گفته است که تغییر رهبری در این زمان برای آینده کشور مخاطره‌‌آمیز خواهد بود.
خانم می همچنین افزوده است که نتیجه رایگیری در "مبانی وضعیت کنونی یا محاسبات پارلمانی در این مورد تغییری نمیدهد."
در صورتی که پیشنهاد عدم اعتماد به رهبر حزب رای کافی را به دست نیاورد و به تصویب نرسد، تسلیم درخواست رای عدم اعتماد به رهبر کنونی حزب به مدت یک سال مجاز نخواهد بود.
برای به جریان انداختن روند رای اعتماد به رهبر حزب لازم بوده است دست کم پانزده درصد از نمایندگان مجلس عوام از حزب محافظهکار درخواست رایگیری را به مقامات حزبی تسلیم کرده باشند. با توجه به تعداد کرسیهای محافظهکاران در مجلس عوام، دست کم چهل و هشت تن از نمایندگان حزب در مجلس عوام پیشنهاد عدم اعتماد به رهبری ترزا می را امضا کردهاند.
در صورتی که خانم می نتواند رای اعتماد نمایندگان حزبی را به دست آورد، از سمت رهبری حزب کناره خواهد گرفت و احتمالا فرد دیگری به طور موقت رهبری حزب و نخست وزیری را تا زمان انتخاب رهبر جدید در دست خواهد گرفت.