صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جمهوری اسلامی باید منتظر فشارهای بیشتر اتحادیه اروپا باشد

جمهوری اسلامی باید منتظر فشارهای بیشتر اتحادیه اروپا باشد

به نظر میرسد که ایران باید خود را برای فشارهای بیشتر اتحادیه اروپا آماده کند. به گفته وزیر خارجه آلمان، این اتحادیه تداوم آزمایشهای موشکی، رفتار ایران در سوریه و فعالیتهای اطلاعاتی این کشور در اروپا را نخواهد پذیرفت.
    هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، روز دوشنبه ۱۹ قوس (۱۰ دسمبر) در جریان دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: «ما بایستی با ایران درباره اقداماتاش در سوریه، برنامه موشکهای بالستیک این کشور و نیز فعالیت سرویسهای اطلاعاتیاش در اروپا صحبت کنیم.»
به گزارش خبرگزاری آلمان، هایکو ماس در ادامه افزود: «این بحث ناخوشایندی برای ایران خواهد بود، زیرا ما با چنین تحولاتی در آنجا موافق  نیستیم و همچنین نخواهیم پذیرفت که این تحولات همینطور ادامه یابند.»
اشاره وزیر خارجه آلمان به آزمایش اخیر موشک میانبرد ایران است که جمهوری اسلامی تاکنون آن را رسما نه تکذیب و نه تأیید کرده است. افزون بر این، جمهوری اسلامی متهم است که میخواسته علیه ایرانیان تبعیدی در فرانسه و دنمارک دست به عملیات تروریستی بزند؛ اتهامی که مقامهای ایران آن را تکذیب میکنند.
هایکو ماس در سخنان خود همچنین تصریح کرد که چنانچه جمهوری اسلامی تعهدات خود نسبت به برجام را حفظ کند، اتحادیه اروپا نیز به توافق اتمی با ایران پایبند خواهد بود. این سیاستمدار آلمانی عضو حزب سوسیال دمکرات تأکید کرد: «ما نمیخواهیم ایران دوباره به غنیسازی اورانیوم که میتواند کاربرد نظامی داشته باشد بپردازد و ما معتقدیم چنین خواستی تنها با این توافق تضمین خواهد شد.» به گفته وزیر خارجه آلمان، به همین دلیل نیز اتحادیه اروپا کماکان تلاش خواهد کرد تا بهرغم اعمال مجدد تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مبادلات مالی با ایران امکانپذیر شوند.
هایکو ماس در مورد برنامههای اتحادیه اروپا برای ایجاد ساز و کار ویژه مالی (SPV) جهت انجام معاملات با ایران نیز گفت: «پیشنهادهایی در مورد چگونگی عملی شدن چنین ساز و کاری وجود دارد.» ماس تأکید کرد که اینک بایستی در این مورد نیز تصمیمی سیاسی گرفته شود؛ تصمیمی که به گفته او، انتظار میرود "در آینده نزدیک" تحقق یابد.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز چهارشنبه گذشته از ثبت کانال مالی ویژه اروپا "در آینده نزدیک" خبر داده بود. او در عین حال گفته بود که اروپاییها برای گریز از فشارهای احتمالی آمریکا "میخواهند این مرحله را به صورت محرمانه دنبال کنند تا به نتیجه برسند."