صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس فرانسه برای متفرق کردن معترضان به گاز اشک‌آور متوسل شد

پولیس فرانسه برای متفرق کردن معترضان  به گاز اشک‌آور متوسل شد

پولیس در پاریس با توسل به گاز اشکآور در صدد متفرق کردن معترضانی برآمده که در چهارمین تعطیلات آخر هفته دست به اعتراضات ضد دولتی زدهاند.
به گزارش بی بی سی، پس از خشونتهای شنبه گذشته، نزدیک به ۹۰ هزار نیروی امنیتی در خیابانها مستقر شدهاند.
حدود ۸ هزار نیروی پولیس و ۱۲ موتر زرهی فقط به خیابانهای پاریس اعزام شدهاند.
تصاویر ویدیویی منتشر شده حاکی از چندین مورد شلیک گاز اشکآور برای متفرق کردن معترضان است. پولیس از دستگیری ۲۱۱ نفر خبر داده است.
شهرهای مختلف فرانسه از سه هفته پیش به خصوص در روزهای پایان هفته شاهد اعتراضات گسترده "جلیقه زردها" بوده است.
این اعتراضات که با شکایت از افزایش بهای سوخت شروع شده بود، به خشمی عمومی نسبت به هزینههای زندگی بدل شده است، اما مقامات دولتی میگویند که معترضان تندرو از این وضعیت سوء استفاده کردهاند.
حدود ۵۰۰۰ نفر در خیابان شانزلیزه پاریس تجمع کردند و پولیس آنها را پس از طی مسافتی کوتاه به سوی حوزه پولیس، متوقف کرد.
گزارشها حاکی از رویاروییهایی بین پولیس و معترضان است.
یکی از خبرنگاران لوموند در توییتی گفته اکثر معترضان بین ۲۰ تا ۴۰ ساله هستند و ظاهرا شمار آنها به نسبت قبل کمتر است.