صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاملات ایران و عراق؛ گاز در برابر مواد غذایی

معاملات ایران و عراق؛ گاز در برابر مواد غذایی

عراق برای تامین برق خود به واردات گاز و برق از ایران نیاز دارد. آمریکا معافیتی ۴۵ روزه برای ادامه واردات گاز پیشبینی کرده است. مسئولان عراقی معتقدند که یافتن جایگزینی برای گاز ایران، دستکم یک سال زمان میبرد.
عراق دومین بازار بزرگ صادرات غیرنفتی ایران به حساب میآید. این کشور برای تامین نیازهای خود در عرصههای مختلف بهویژه پس از سالها جنگ و تحریم، وابسته به واردات شده است. جمهوری اسلامی نیز بهویژه پس از آغاز دور دوم تحریمها، نیازمند حفظ و حتی گسترش داد و ستدهای بازرگانی با عراق و دیگر کشورهای همسایه است.
خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه ۲۳ عقرب (۱۴ نوامبر) در گزارشی که از بغداد منتشر کرده از مبادله گاز ایران با مواد غذایی خبر داده است.
عراق برای نیروگاههای مولد برق خود به ویژه در مناطق جنوبی این کشور، نیازمند واردات گاز ایران است. از این رو، مسئولان عراق از دولت آمریکا خواستهاند تا برای ادامه واردات گاز از ایران، آن کشور را از مجازاتهای پیش بینی شده معاف کنند.
دولت آمریکا در واکنش به درخواست عراق، برای آن کشور معافیت ۴۵ روزه پیشبینی کرده است. این در حالی است که به باور مسئولان عراق و بهویژه مسئولان بخش انرژی این کشور، مدت تعیین شده برای یافتن جایگزینی برای گاز ایران کفایت نمیکند. یکی از مسئولان عراقی به خبرنگار رویترز گفته است که این کشور برای یافتن بدیلی برای گاز ایران به  یک سال زمان نیاز دارد.
افزون بر آن، قرار است که هزینه دریافت گاز از ایران از طریق صادرات مواد خوراکی به ایران پرداخت شود. صادرات مواد خوراکی نظیر دارو، در شمار کالاهایی است که شامل حال تحریمهای آمریکا نمیشود.
کمبود برق در تابستان امسال در بصره و دیگر نقاط جنوب عراق به موجی از ناآرامی دامن زده بود. از این رو، مسئولان عراقی بر این باورند که تشدید بحران سیاسی در عراق موضوعی نیست که آمریکا نیز خواستار آن باشد.