صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شـمالی حداقل 13 مرکز موشکی مخفی دارد

کوریای شـمالی حداقل 13 مرکز موشکی مخفی دارد

یک اندیشکده آمریکایی میگوید، طبق تصاویر ماهوارهای و گفتوگو با برخی مقامها توانسته است دست کم ۱۳ پایگاه موشکی مخفیانه کوریای شمالی را مکانیابی کند. به گفته این اندیشکده، ممکن است تعداد این پایگاه‌‌ها به ۲۰ نیز برسد.
    به گزارش دویچه وله، بر اساس بررسی تحقیقاتی اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشنگتن، کوریای شمالی دست کم ۱۳ پایگاه مخفی در اختیار دارد که در آن‌‌ها موشکهای اتمی و قابل جابجایی نگهداری میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش منتشرشده این اندیشکده در روز دوشنبه ۲۱ عقرب (۱۲ نوامبر)، ممکن است حتی تعداد مراکز موشکی که پیونگیانگ تا کنون سعی در مخفی نگه داشتن آن داشته به ۲۰ نیز برسد.
ویکتور چا، رئيس برنامه کوریای شمالی در این اندیشکده آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: «به نظر نمیرسد که این مراکز مسدود شده باشند.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از نشست خود با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در سنگاپور در ماه جون بسیار خرسند است و آن را آغازی برای «خلع سلاح هستهای کامل» کوریای شمالی تلقی کرده است. در حقیقت نیز پیونگیانگ بعد از این نشست از آزمایشهای هستهای صرفنظر کرد و یکی از محوطههایی را که به این آزمایشها اختصاص داده شده بود از بین برد.
با وجود این کارکنان اندیشکده یاد شده میگویند، بعد از مکانیابی دریافتهاند که در سراسر این کشور پایگاههایی زیرزمینی در قعر درههای باریک کوهستانی قرار دارد. این پایگاهها به نحوی ساخته شده که میتوان موشکها را از این پایگاهها به سرعت از طریق تونل به پایگاههای پرتاب موشک از پیش آمادهشده انتقال داد.
بر اساس این بررسی، یکی از این پایگاهها در ۱۳۵ کیلومتری شمال غربی سئول، پایتخت کوریای جنوبی قرار دارد. کارکنان این اندیشکده یافتههای خود را با سنجش تصاویر ماهوارهای و طی گفتوگو با اعضای دولت و مأموران اطلاعاتی جداشده به دست آوردهاند.
آمریکا خواستار خلع سلاح کامل هستهای کوریای شمالی شده و میخواهد تا آن زمان تحریمهای خود را بر جا نگه دارد. پیونگیانگ با ادامه تحریمها مخالفت و تهدید کرده که اگر تحریمهای اقتصادی واشنگتن ادامه یابد، برنامه اتمی خود را از سر خواهد گرفت.