صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ در حدیده به خیابان‌ها و مناطق مسکونی رسیده است

جنگ در حدیده به خیابان‌ها و مناطق مسکونی رسیده است

گزارشها از شهر بندری حدیده در یمن حاکی است که درگیریهای سنگین به مناطق مسکونی و خیابانهای این شهر رسیده است.
نیروهای طرفدار دولت به حمایت ائتلاف به رهبری عربستان در چند روز گذشته عملیات برای پس گرفتن حدیده را شدت بخشیدهاند.
این شهر در کنترل شورشیان حوثی قرار دارد. در ۲۴ ساعت گذشته، گزارشها از کشته شدن بیش از ۶۰ نفر خبر میدهد. منابع صحی در حدیده گفتهاند که اکثر کشتهها از نیروهای حوثی هستند.
پیشتر آژانس پناهندگان سازمان ملل درباره وضعیت غیرنظامیان در این شهر ابراز نگرانی کرده بود. سازمان ملل و سازمان های خیریه می گویند که این درگیریها تاسیسات صحی و جان صدها هزار غیرنظامی را به خطر انداخته است.
به گزارش بی بی سی، بندر حدیده یکی از مناطق استراتژیک یمن است و ۸۰ درصد کمکهای بشردوستانه، سوخت ونیازهای اولیه از این بندر وارد یمن می شود.
این بندر از سال ۲۰۱۴ تحت کنترل شورشیان حوثی است که از حمایت ایران برخوردارند. از آن زمان تاکنون٬ نیروهای دولتی یمن که تحت حمایت عربستان و برخی دیگر کشورهای عربی منطقه هستند، برای پس گرفتن این مناطق با شورشیان نبرد میکنند.
آمریکا و سازمان ملل اخیرا از طرفین درگیری ها خواستند تا به این جنگ چهار ساله پایان دهند.
بر اساس آمارهای سازمان ملل دستکم شش هزار و ۶۶۰ غیرنظامی در جنگ یمن کشته شدهاند و ۲۲ میلیون نفر از اهالی این کشور نیز به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.