صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولیعهد عربستان گفته بود خاشقجی یک اسلام‌گرای خطرناک است

ولیعهد عربستان گفته بود  خاشقجی یک اسلام‌گرای خطرناک است

گزارش شده است که در روزهای بعد از قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد مقامهای سعودی، ولیعهد عربستان به مقامهای آمریکایی گفته بود که او عضو یک گروه اسلامگرای خطرناک است.
به گزارش بی بی سی، طبق این گزارشها، شاهزاده محمد بن سلمان این حرف را بعد از ناپدیدشدن جمال خاشقجی در تماس تلفنی با کاخ سفید گفته بود؛ زمانی که عربستان هنوز اذعان نکرده بود که او را کشته است.
عربستان سعودی این گزارشها را که در روزنامههای نیویورکتایمز و واشنگتنپست منتشر شده، تکذیب کرده است.
جمال خاشقجی، شهروند عربستان که برای رسانههای آمریکایی کار میکرد به این معروف بود که منتقد ولیعهد سعودی است.
هنوز جسد او پیدا نشده است ولی ترکیه، آمریکا و عربستان اتفاق نظر دارند که او یک ماه پیش در دوم اکتبر در قنسولگری سعودی در استانبول کشته شده است.
عربستان انکار میکند که خانواده سلطنتی نقشی در این قتل داشته و میگوید «مصمم است که همه حقایق را پیدا کند.»
روزنامه واشنگتنپست که جمال خاشقجی برای آن مینوشت گزارش داده است که در روزهای بعد از ناپدیدشدن او، محمد بن سلمان در تماس تلفنی با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، و جان بولتون، مشاور امنیت ملی او، گفته است که آقای خاشقجی عضو اخوان المسلمین، یک گروه اسلامگرای فراملیتی بوده است.
طبق این گزارشها این تماس یک هفته بعد از ناپدیدشدن جمال خاشقجی صورت گرفته است.
این گزارشها همچنین میگوید ولیعهد سعودی خواستار حفظ همپیمانی آمریکا و عربستان شده است.
خانواده خاشقجی در بیانیهای که به این روزنامه دادهاند، تکذیب کردهاند که او عضو اخوان المسلمین بوده است و گفتهاند که روزنامهنگار کشتهشده، خودش بارها در سالهای اخیر این ادعا را تکذیب کرده بود.