صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل تحریم‌های آمریکا علیه کیوبا را محکوم کرد

سازمان ملل تحریم‌های آمریکا علیه کیوبا را محکوم کرد

به رغم تلاشهای آمریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۸۹ رأی موافق علیه تحریمهای اقتصادی کیوبا توسط آمریکا قطعنامه‌‌ای تصویب کرد و خواستار لغو این تحریمها شد.
    به گزارش دویچه وله، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا تحریمهایی که بیش از ۵۰ سال است از سوی آمریکا علیه کیوبا اعمال میشود را محکوم کرد.
مجمع عمومی با ۱۸۹ رأی موافق در برابر تنها دو رأی مخالف در نشست خود در نیویورک به نفع قطعنامهای که کیوبا ارائه کرده بود رأی داد. مانند سال گذشته تنها آمریکا و اسرائيل علیه این قطعنامه رأی دادند. اوکراین و مولداوی نیز رأی ممتنع دادند.
از سال ۱۹۶۲ بدین سو این ۲۷مین محکومیت مجمع عمومی سازمان ملل علیه تحریمهای کیوبا توسط آمریکا بود. تصمیمهای این مجمع الزامی نیست، اما به این دلیل که بازتابی از آرای کشورهای عضو است، از اهمیت برخوارد است.
نیکی هیلی، سفیر سازمان ملل متحد گفته است، کشورهای عضو تلاش کردهاند با این قطعنامه «خاری در چشم آمریکا فرو کنند». به گفته او، اما در حقیقت این نه آمریکا بلکه کیوباست که هدف قرار گرفته است، چرا که تصویب این قطعنامه به «رژیم» این کشور این پیام را میرساند که «رفتارش با مردمش قابل قبول است».
اشاره او به تلاش آمریکا برای افزودن متممی به قطعنامه است که در آن از کیوبا درخواست شده حقوق بشر را در مورد مردم خود رعایت کند و به آزادیهای مدنی و سیاسی آنها احترام بگذارد.
هیلی رأیگیری سالانه در مورد تحریمهای آمریکا علیه کیوبا را «اتلاف وقت برای همه» خواند، چرا که در این قطعنامهها نقض حقوق بشر در کیوبا نادیده گرفته میشود.
دولت آمریکا تحریمهای خود را با اشاره به سرکوب مخالفان سیاسی و آزادی بیان و رسانهها در کیوبا توجیه میکند.