صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گوگل: جلوی تعدی‌های جنسی می‌ایستیم

گوگل: جلوی تعدی‌های جنسی می‌ایستیم

مدیرعامل اجرایی گوگل ضمن حمایت از اعتراض و اعتصاب کارکنان این شرکت، قول مساعد داد که مزاحمتهای جنسی و سوءرفتار علیه همکاران زن با قاطعیت پیگیری خواهند شد. او اذعان کرد که استانداردهای لازم در گوگل رعایت نشده است.
    به گزارش دویچه وله، پس از آن که هزاران نفر از کارکنان گوگل در اعتراض به تعدیهای جنسی در این شرکت، دست از کار کشیدند، مدیر اجرایی این کمپانی از اقدامهایی جدی در این راستا خبر داد. سوندار پیچایی گفت: «گامهای مشخصی برای مقابله با این پدیده برداشته میشود.»
پیچایی در کنفرانسی که نشریه آمریکایی نیویورک تایمز ترتیب داده بود، از «دورانی دشوار» یاد کرد که گوگل را در خشم و نومیدی برده است. او گفت: «همه ما از جمله خود من، متوجه هستیم که استانداردهای گوگل آشکارا برآورده نشدهاند.» پیچایی ابراز تاسف کرد که گوگل در برخورد قاطع با پارهای تخلفهای رفتاری، همیشه موفق نبود.
سخنان پیچایی واکنشی است به اقدام هزاران تن از کارکنان گوگل که پنجشنبه اول نوامبر در اعتراض به سکسیسم و تعرضهای جنسی در این کمپانی، از دفاتر خود بیرون آمدند و ساعاتی دست از کار کشیدند.
سازمان دهندگان این اعتصاب، مدیران گوگل را متهم میکنند به اینکه به اندازه لازم، جلوی مزاحمتهای جنسی علیه کارکنان زن را نگرفتهاند. در این اقدام اعتراضی، کارکنان بیش از ۴۰ شعبه گوگل در دنیا شرکت کردند.