صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: کاهش رشد اقتصادی ایران

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول:  کاهش رشد اقتصادی ایران

طبق پیشبینی جدید صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی، به دلیل اعمال تحریمهای آمریکا، کاهشی چشمگیر داشته باشد. همین برآورد همزمان نشانگر رشد اقتصادی عربستان سعودی است.
به گزارش دویچه وله، صندوق بینالمللی پول با تعدیل پیشبینی قبلی خود برآورد کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی (۲۰۱۸ و ۲۰۱۹) به دلیل تحریمهای جدید آمریکا به گونهای محسوس با کاهش روبهرو شده، اما اقتصاد رقیب منطقهای ایران عربستان سعودی به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت رشد خواهد داشت. طبق ارزیابی جدید صندوق بینالمللی پول در روز سهشنبه ۱۷ میزان (نهم اکتبر)، اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی ۵ / ۱ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶ / ۳ درصد با کاهش نرخ رشد مواجه خواهد شد.
صندوق بینالمللی پول پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه می گذشته بازگشت تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را اعلام کند، رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی را حدود چهار درصد پیشبینی کرده بود.
به گفته صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود که ایران در دو سال آینده «به خاطر کاهش صادرات نفت، تا بازگشت به رشدی نسبتا مثبت در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳» با افول اقتصادی روبهرو باشد.
دونالد ترامپ ۱۸ ثور گذشته خروج آمریکا از توافق هستهای با ایران را اعلام کرد. دور نخست تحریمها ۱۵ اسد گذشته از جمله در حوزههای خرید و تهیه دالر توسط جمهوری اسلامی، تجارت طلا و فلزات گرانبها و موترسازی آغاز شد و روز ۱۳ عقرب آینده نیز تحریمهای آمریکا در حوزه نفت و انرژی و مبادلات بانک مرکزی ایران اعمال خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صادرات نفت ایران که به طور معمول تا روزی دو و نیم میلیون بشکه در روز میرسیده، اکنون با کاهشی حدودا نیم میلیون بشکهای مواجه شده و انتظار میرود که با اجرایی شدن تحریمهای نفتی آمریکا در آبانماه آینده باز هم از میزان آن کاسته شده و بدینترتیب جمهوری اسلامی منبع اصلی درآمد خود را از دست بدهد.
طبق پیشبینی جدید صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود که رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی ایران و افزایش قیمت انرژی، با کاهشی محسوس همراه باشد.