صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پیوست

 ایران به کنوانسیون  مقابله با تأمین مالی تروریسم پیوست

مجلس ایران لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. این لایحه میتواند راه بیرون آمدن ایران از فهرست سیاه "افایتیاف" را باز کند. خامنهای موافقت خود با بررسی این لایحه در مجلس را اعلام کرد.
به گزارش دویچه وله، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۵ میزان (هفتم اکتبر) لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT ) را تصویب کرد.
این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، در مقابل ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
رأیگیری در مجلس اما برخلاف معمول علنی نبود. نمایندگان با  ۱۱۷ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رای ممتنع، با رأیگیری علنی مخالفت کردند. نحوه رأیگیری علنی و آشکار بدین ترتیب است که نمایندگان در برگههای رأی با قید نام، رأی موافق یا مخالف خود را اعلام میکنند. پیشتر اعلام شده بود که نمایندگان در رابطه با لایحه امروز «پیامکهایی تهدیدآمیز» دریافت کردهاند.
مجلس ایران روز ۲۰ جوزا گذشته تصمیم بر مسکوت گذاردن لایحه «سیافتی» گرفته بود. نمایندگان مجلس تصمیمگیری در مورد این لایحه را به روشن شدن نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا برای حفظ برجام موکول کرده بودند. با وجود این هنوز نتیجه تلاشهای اروپا برای نجات برجام و دادن «تضمینهای» مورد نظر جمهوری اسلامی کاملا روشن نیست.
مخالفان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و دیگر لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) با استناد به «مخالفت» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با این لوایح، خواستار کنار گذاشتن آنها از دستور کار مجلس بودند.
موافقان این لوایح اما ضمن تأکید بر ضرورت تصویب آنها، بارها یا از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این لوایح خبر داده بودند و یا گفته بودند که خامنهای برای چهار لایحه مرتبط با «افایتیاف» به مجلس و دولت اختیار داده است.