صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس انترپل در چین بازداشت شده است

رئیس انترپل در چین بازداشت شده است

گزارش شده منگ هونگوی، رئیس چینی انترپل در هنگام ورود به کشورش بازداشت شده است.
پولیس فرانسه روز جمعه اعلام کرد پروندهای برای گم شدن رئیس انترپل (پولیس بینالملل) باز کرده است.
به گزارش بی بی سی، منگ هونگوی از زمان خروج از فرانسه، جایی که مقر انترپل است دیده نشده است.
قرار بود آقای منگ شنبه گذشته از میدانهوایی لیون، مقر انترپل، با پروازی به چین سفر کند. همسر و فرزندانش آخرین بار در آن روز او را دیدند و با او صحبت کردند. برخی منابع گفتهاند مقامهای حزب کمونیست چین در در حال بازجویی از آقای منگ به خاطر اتهامهای فساد هستند.
آقای منگ پیش از آن که عهدهدار ریاست انترپل شود، معاون وزیر امنیت عمومی چین بود.انترپل گفته است حل این مساله به عهده مقامهای چینی و فرانسوی است.
خبرنگار بیبیسی در پکن میگوید ناپدید شدن مقامهای بلندپایه چینی امر غیرعادی نیست.
اوائل هفته ، فن بینگبینگ، سرشناسترین هنرپیشه چین به جرم فرار مالیاتی محکوم شد. او برای سه ماه از انظار عمومی ناپدید شده بود.