صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس انترپل، پولیس بین‌الملل گم شده است

رئیس انترپل، پولیس بین‌الملل گم شده است

پولیس فرانسه پروندهای برای مفقود شدن رئیس پولیس بینالملل، انترپل، باز کرده است.
رسانههای فرانسوی گزارش میدهند که به نظر میرسد منگ هونگوی، رئیس چینی انترپل، گم شده است.
به گزارش بی بی سی، خانواده آقای منگ از یک هفته پیش که او قرار بود راهی چین شود، خبری از او ندارند.
منگ هونگوی از مقامهای ارشد حزب کمونیست چین و از مقامهای امنیتی در دولت چین بوده است.
انترپل میگوید گم شدن آقای منگ باید از طرف «مقامهای مربوطه در فرانسه و چین» رسیدگی شود.
قرار بود که آقای منگ شنبه گذشته از میدانهوایی لیون، مقر انترپل، با پروازی به چین سفر کند، همسر و فرزندانش آخرین بار در آن روز او را دیدند و با او صحبت کردند.
پس از آن که مدتی خبری از او نشد، همسر آقای منگ به پولیس فرانسه مراجعه کرد.
منگ هونگوی اولین فرد چینی است که به مقام ریاست انترپل رسیده است.
او پیش از رسیدن به ریاست انترپل معاون وزارت امنیت عمومی در چین بود.
فعالان حقوق بشر از انتخاب آقای منگ به ریاست انترپل انتقاد کردند و میگفتند ممکن است دولت چین از نفوذ او برای پیگرد مخالفان سیاسی چینی در تبعید استفاده کند.
سازمان پولیس بینالملل عمدتا به عنوان مسیری ارتباطی میان نیروهای پولیس کشورهای مختلف کار میکند تا آنها بتوانند برای تعقیب مظنونان با یکدیگر همکاری کنند.