صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نادیا مراد و دنیس موکویگی برندگان نوبل صلح ۲۰۱۸

نادیا مراد و دنیس موکویگی برندگان نوبل صلح ۲۰۱۸

نوبل صلح به دنیس موکویگی و نادیا مراد تعلق گرفت. این دو نفر به خاطر مبارزهشان علیه خشونت جنسی به عنوان سلاحی در جنگ و درگیریهای نظامی، از سوی کمیته ناروی نوبل شایسته دریافت جایزه نوبل صلح شناخته شدند.
به گزارش دویچه وله، کمیته ناروی نوبل روز جمعه ۱۳ میزان (پنجم اکتبر) برندگان جایزه نوبل صلح ۲۰۱۸ را اعلام کرد. نوبل صلح امسال بهطور مشترک به دکتر دنیس موکویگی، پزشک کنگویی و نادیا مراد، دختر جوان عراقی تعلق گرفت.
شمار نامزدهای دریافت جایزه نوبل صلح امسال بسیار بالا بود. ۲۱۶ فرد و ۱۱۵ گروه و نهاد در فهرست نامزدها جای داشتند. اما در نهایت این جایزه معتبر جهانی به نادیا مراد، دختر ایزدی رها شده از دست داعش و دنیس موکویگی، پزشک کنگویی که به قربانیان خشونتهای جنسی کمک میکند اعطا شد.
کمیته نوبل در اسلو در بیانیه خود دلیل اعطا جایزه نوبل صلح به این دو نفر را «تلاشهای آنها برای خاتمه دادن به استفاده از خشونت جنسی به عنوان سلاحی در جنگ و درگیریهای مسلحانه» اعلام کرد.
به گفته این کمیته، هر دو برنده جایزه نوبل صلح امسال، فعالان حقوق بشری هستند که به شایستگی خود را وقف مبارزه علیه خشونت جنسی در جنگ کردهاند.
کمیته نوبل صلح میافزاید دنیس موکویگی زندگی خود را وقف دفاع از این قربانیان خشونت جنسی کرده و نادیا مراد به عنوان شاهد خشونت و سوءاستفاده جنسی از خودش و دیگران سخن گفته است.
کمیته نوبل معتقد است، هر یک از این دو نفر، هر یک به شیوه خود کمک کردهاند که خشونت جنسی در جنگ بهتر قابل رویت شود تا مجرمان در برابر اعمال خود پاسخگو شوند.
نادیا مراد، ۲۵ ساله، از اقلیت ایزدی در شمال عراق و  قربانی جنگ و خشونت جنسی در جنگ است. او در سنجار در شمال عراق توسط گروه «دولت اسلامی» (داعش) به عنوان یک برده جنسی به گروگان گرفته شد و مورد تجاوز قرار گرفت. این سوءاستفاده جنسی، بخشی از راهبرد جنگی این گروه تروریستی است.
نادیا سپس موفق به فرار از دست این گروه شد و سپس به آلمان انتقال یافت. او اکنون در آلمان زندگی میکند و  به عنوان سفیر ویژه سازمان ملل برای جلب توجه جهانیان به قربانیان داعش فعالیت میکند.
نادیا مراد در سال ۲۰۱۶ به همراه هموطناش لمیا حجی بشار، جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را دریافت کرد.