صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استرالیا اردوگاه پناهندگان در جزیره کریسمس را بست

استرالیا اردوگاه پناهندگان در جزیره کریسمس را بست

قتل، تجاوز، اعتراضهای جمعی، اینها واژه‌‌هایی است که با نام بازداشتگاه پناهندگان در جزیره کریسمس گره خورده است. استرالیا این ارودگاه را که حوداث رسواییآور آن بر این کشور سایه انداخته بود، بسته است.
به گزارش دویچه وله، دیوید کلمن سخنگوی وزیر مهاجرت استرالیا، خبر داده است که هفته گذشته و با خروج ۳۰ سکنه آخر اردوگاه پناهندگان در جزیره کریسمس و فرستادن آنها به مکانی دیگر، این مرکز بسته شده است.
این اردوگاه که در حقیقت بازداشتگاهی برای پناهجویان بود، در اقیانوس هند و در فاصله ۲۳۰۰ کیلومتری شهر «پرت» از سال ۲۰۰۸، یعنی از زمان بازگشایی این مرکز صحنه حوداث بسیاری بود؛ جنایت، تجاوز، اعتراض‌‌های متعدد ساکنان آن. برخی حتی به خاطر شرایط غیرانسانی حاکم بر این مکان خودزنی کردهاند. در سال ۲۰۱۵ یک پناهجو در این مرکز به قتل رسید که به اعتراض دو روزه ۲۰۰ نفر از ساکنان آن انجامید. تاسیس این زندان، بخشی از سیاست حکومت محافظهکار استرالیا بود. انسانهایی که با کشتی به استرالیا پناه میآوردند یا بلافاصله پس فرستاده میشدند یا آنها را به بازداشتگاههایی دورافتاده مانند جزیره ناورو، پاپوآ گینه نو یا جزیره کریسمس میفرستادند.
حتی افرادی که با درخواست پناهندگی آنها موافقت شده بود نیز به همین نقاط فرستاده میشدند. این رفتار دولت استرالیا با پناهجویان بارها مورد انتقاد شدید سازمان ملل و گروههای مدافع حقوق بشر قرار گرفت. اوج این سیاست در سال ۲۰۱۳ اعمال شد که بنا بر اطلاعات داده شده از سوی وزارت مهاجرت استرالیا بیش از ۱۰ هزار نفر در این مراکز نگهداری میشدند. در میان این افراد ۲۰۰۰ کودک نیز بودند. دیوید کلمن گفته است که بازداشتگاه پناهندگان در جزیره کریسمس در حالت آمادهباش نگهداری میشود تا در صورت لزوم به سرعت بازگشایی شود.