صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اروپا ده هزار مرزبان جدید به نیروهای خود اضافه می‌کند

اتحادیه اروپا ده هزار مرزبان جدید  به نیروهای خود اضافه می‌کند

ژان کلود یونکر در ۱۲ ماه پایانی ریاست خود بر کمیسیون اروپا با مشکلات بزرگی مانند بحران مهاجرت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روبرو است
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی سالانه خود گفت که اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ و با هدف مقابله با مشکل مهاجرت غیر قانونی ده هزار مرزبان دیگر به نیروهای خود اضافه کند.
او گفت این اقدام به معنای نظامیسازی اروپا نیست.
آقای یونکر در سخنرانی روز ۱۲ سپتمبر در استراسبورگ گفت زمان آن رسیده که اتحادیه اروپا جایگاه خود را در میان قدرتهای برتر جهانی پیدا کند.
او در ۱۲ ماه پایانی ریاست خود بر کمیسیون اروپا با مشکلات بزرگی مانند بحران مهاجرت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روبرو است.
از زمانی که آقای یونکر در سال ۲۰۱۴ ریاست خود را بر کمیسیون اروپا آغاز کرده، کنترل مهاجرت یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی اتحادیه اروپا بوده است.
این مسئله باعث به قدرت رسیدن احزاب پوپولیست و راست افراطی در کشورهای مختلف قاره از جمله ایتالیا، اتریش، هنگری و پولند شده و در انتخابات اخیر سوئد هم یک حزب ملیرای مخالف مهاجرت توانست موفقیت چشمگیری کسب کند.
او در نطق خود طرحی را هم در راتباط با یک توافق آزاد تجاری میان اروپا و آفریقا ارائه کرد تا آن طور که او میگوید رابطه دو قاره به جای کمکرسانی یک طرفه، به سوی روابط آزاد تجاری پیش برود. ژان کلود یونکر در بخش دیگری از سخنان خود خواهان استفاده راهبردیتر از یورو به عنوان مهمترین واحد پول جهان بعد از دالر شد.
او همچنین از کشورهای اتحادیه خواست که در زمینه سیاست خارجی از حق وتوی خود چشمپوشی کنند تا اتحادیه بتواند در عرصه جهانی موفقتر عمل کند.
درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم آقای یونکر پیشبینی کرد که بعد از برگزیت رابطه اتحادیه با بریتانیا از هر کشور دیگری نزدیکتر خواهد بود.