صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تعداد کشته‌شدگان زلزله اندونیزیا از ۹۰ نفر گذشت

تعداد کشته‌شدگان زلزله اندونیزیا از ۹۰ نفر گذشت

تعداد کشتهشدگان زلزلهای در جزیره لومبوک در اندونیزیا به ۹۱ نفر رسیده است.
به گفته مقامات صدها نفر در پی این زلزله ۷ درجهای زخمی شدهاند که بیشتر آسیبدیدگان در شمال جزیره هستند.
این زلزله یک هفته پس از زلزله دیگری در لومبوک اتفاق افتاد. در زلزله هفته پیش حداقل ۱۶ کشته شدند.
این جزیره که در ۴۰ کیلومتری شرق جزیره بالی قرار دارد، به خاطر سواحل و مناظر زیبایش مرکز سیاحتی محبوبی برای گردشگران است.
تصاویر ویدئویی نشان می دهد که لرزش در جزیره بالی در همسایگی لومبوک هم احساس شده و مردم فریادزنان به خیابانها می گریزند.
همچنین خطر رخ دادن سونامی هشدار داده شده بود که پس از چند ساعت این هشدار لغو شد.
اندونیزیا روی "حلقه آتش" اقیانوس آرام که محل برخورد صفحات تکتونیک زمین است قرار دارد. برخورد همین صفحات باعث زلزله ها و فعالیت های آتشفشانی می شود.بیش از ۱۳۰ آتشفشان فعال در اندونیزیا هست.
در سال ۲۰۱۶ زلزلهای به بزرگی ۶.۵ درجه در سوماترا دهها کشته و بیش از ۴۰ هزار بیخانمان بر جای گذاشت.