صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اروپا در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران: قوانین بازدارنده را اجرا می‌کنیم

اروپا در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران:  قوانین بازدارنده را اجرا می‌کنیم

اتحادیه اروپا امروز دوشنبه ۶ آگست (۱۵ اسد) در بیانیهای از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران ابراز تاسف شدید کرده و گفته است که این اتحادیه و دیگر امضاکنندگان توافق هستهای با ایران تلاش میکنند که کانالهای سرمایهگذاری در ایران را باز نگه دارند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک با وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه -امضاکنندگان توافق هستهای- گفته است «طرفهای باقیمانده در برجام تعهد دادهاند که از جمله برای حفظ و نگهداری کانالهای موثر مالی با ایران و ادامه صادرات نفت و گاز ایران تلاش کنند.»
اتحادیه اروپا در این بیانیه تاکید کرده که مصمم است که از منافع شرکتهایی که به صورت مشروع با ایران معامله دارند دفاع کند.
به همین دلیل اتحادیه اروپا گفته است که از سه‌‍شنبه ۷ آگست «قوانین بازدارنده» خود را که بهروز کرده، برای حمایت از شرکتهای اروپایی فعال در ایران اجرا میکند تا از این شرکتها در برابر آن بخش از تحریمهای آمریکا که شرکتهای خارجی را تهدید میکند، محافظت کند.
نیمهشب گذشته، آمریکا بخشی از تحریمهای خود علیه ایران را که بعد از اجرای توافق هستهای (برجام) تعلیق شده بود، برمیگرداند.
دور نخست تحریمها که شامل فلزات گرانبها و صنعت خودروسازی است از ساعت چهار صبح امروز سهشنبه ۷ آگست (۱۶ اسد) به وقت گرینویچ اجرا میشود.
این تحریم‌‎ها همچنین بانکها را از فروش دالر به ایران منع می کند و صدور فرش ایران را هم هدف میگیرد.
اتحادیه اروپا در بیانیهاش گفته است که برجام در رسیدن به اهدافی که تعریف شده بود، از جمله این که برنامه هستهای ایران صرفا صلحآمیز بماند، موفق بوده و یادآوری کرده است که ۱۱ گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی این موضوع را تایید کرده است.
تاکید اتحادیه اروپا بر باز گذاشتن کانالهای مالی با ایران در حالی صورت میگیرد که ایران از زمان اجرای برجام همواره از این که بانکهای بزرگ اروپایی حاضر به همکاری با ایران نبودهاند شاکی بوده است.