صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پسر اسامه بن لادن با دختر طراح حمله 11 سپتمبر ازدواج کرده است

پسر اسامه بن لادن با دختر طراح حمله 11 سپتمبر ازدواج کرده است

یکی از اعضای خانواده بن لادن در گفتوگو با «گاردین» موضوعهای جدیدی را در ارتباط با این خانواده مطرح کرده است. به گفته برادر حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن با دختر رهبر یکی از ربایندگان هواپیمایی که ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ به برج دوقلوی نیویارک برخورد کرد، ازدواج کرده است.
احمد العطاس، برادر اسامه بن لادن به گاردین میگوید: «اگر حمزه اکنون در جلوی من ایستاده بود به او میگفتم که یک بار دیگر به کاری که میکنی فکر کن. راهی که پدرت رفت را طی نکن. تو با آن بخش از روان وحشتناک خود روبرو خواهی شد.»
مدتهاست که از حمزه بن لادن به عنوان چهرهای جدید در رهبری شبکه تروریستی القاعده نام برده میشود و او نقش کلیدی را در این سازمان برعهده گرفته است.
گفته میشود حمزه بن لادن از حامیان خود خواسته است علیه لندن، واشنگتن، پاریس و تلآویو دست به حمله بزنند. در عین حال از این پسر اسامه بن لادن به عنوان معاون ایمن الظواهری، رهبر القاعده نام برده میشود.
ایالات متحده آمریکا او را «چهره تروریست جهانی» میبیند که ۲۸ یا ۲۹ ساله است و احتمالا در افغانستان زندگی میکند. غیر این اطلاعات دیگری از حمزه بن لادن در دست نیست.
گفته میشود حتا عالیه غانم، مادر بن لادن با نوه خود تماسی ندارد. احمد العطاس در باره محل اقامت حمزه به گاردین میگوید: «ما مطمئن نیستیم ولی احتمال دارد که در افغانستان به باشد.»
با این حال کاکای حمزه جزئیات جدید از زندگی خصوصی او را تایید میکند و میگوید: «ما شنیدهایم که حمزه با دختر محمد عطا ازدواج کرده است.»
محمد عطا یکی از تروریستهایی بود که در حمله ۱۱ سپتمبر شرکت داشت. او که در مصر به دنیا آمده بود، رهبری هسته تروریستی هامبورگ را بر عهده داشت. او یکی از تروریستهایی بود که هواپیماهای ربوده شده را به سوی برج دوقلوی تجاری نیویورک هدایت کرد.
ازدواج حمزه بن لادن با دختر این تروریست و رباینده هواپیما تاییدی بر آن است که عاملان حملات ۱۱ سپتمبر در مرکزی واحد با رهبری القاعده همکاری میکردهاند و بر اساس این میراث واحد به فعالیت خود ادامه میدهند.
خانواده محمد عطا هنوز شرکت فرزندشان در عملیات ۱۱ سپتمبر را رد میکنند. پدر محمد عطا مصرانه میگوید که با پسرش یک روز پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر تلفنی گفتوگو کرده است.
یکی از کاکاهای حمزه به گاردین گفته است: «دو برادر دیگر در حمله پهپادها کشته شدهاند و حمزه کسی است که میخواهد انتقام پدر را بگیرد. ما نمی خواهیم دو باره شاهد چنین امری باشیم و به او نصیحت میکنیم که جای پای پدر نگذارد.»
در باره خانواده محمد عطا برخلاف خانواده بن لادن اطلاعات زیادی منتشر نشده است. به نوشته گاردین دختر عطا تابعیت مصری دارد.