صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ: تصمیم ملاقات به رهبران ایران بستگی دارد

ترامپ: تصمیم ملاقات به رهبران ایران بستگی دارد

دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در توییتی گفته است که وضعیت ایران و اقتصادش ‹بهسرعت خیلی بد میشود› و افزوده است ملاقات با رهبران جمهوری اسلامی ‹به آنها بستگی دارد›. او چندروزپیش گفته بود که حاضر است با ایران «بدون پیششرط» دیدار کند.
آقای ترامپ در توییتر نوشته است: «ایران، و اقتصاد آن، دارد خیلی بد میشود؛ و خیلی هم به سرعت! مهم نیست من دیدار میکنم، یا دیدار نمیکنم - به آنها بستگی دارد!»
آقای ترامپ روز دوشنبه گذشته در یک نشست خبری مشترک با نخستوزیر ایتالیا در کاخ سفید در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت اگر ایرانیها بخواهند او هم حاضر با ملاقات با آنهاست. به گزارش بی بی سی، او در پاسخ به سوال درباره شرایطش برای دیدار با مقامهای ایرانی چند بار تاکید کرد که هیچ شرطی برای چنین دیداری ندارد.
رئیسجمهوری آمریکا گفت: «هیچ شرطی وجود ندارد. اگر آنها بخواهند ملاقات کنند، ما هم ملاقات میکنیم. این هم برای آنها خوب است، هم برای ما و هم برای جهان.»
این اظهارنظر دونالد ترامپ در روزهای گذشته، واکنشهای متفاوتی از مقامهای جمهوری اسلامی برانگیخت.
چهرههای نزدیک به دولت حسن روحانی، از جمله برخی مشاوران ارشد او و همینطور برخی نمایندگان مجلس، گفتند که بازگشت به برجام راه چنین گفتوگویی را هموار میکند.
رئیسجمهوری آمریکا سه ماه پیش اعلام کرد از توافق هستهای ایران و شش قدرت جهانی کنار میکشد و تحریمها علیه این کشور را باز میگرداند.
از سوی دیگر برخی مقامهای ارشد در تهران، از جمله فرمانده سپاه پاسداران، بهطورکلی امکان مذاکره ایران و آمریکا را رد کردند. گفته میشود که امسال هم حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، در محمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت میکند. طبق برخی گزارشهای اولیه، در برنامه مقدماتی که برای این نشست در پایان تابستان در نظر گرفته شده، زمان سخنرانی او و رئیسجمهور آمریکا در یک روز قرار گرفته است.
‹نه قدرت، نه ضعف›
آقای ترامپ در صحبتهایش درباره «ملاقات بدون پیششرط» با ایران، با اشاره با دیدار اخیرش با رهبر کوریای شمالی گفت: «وقتی صحبت از احتمال جنگ، مرگ و قحطی و خیلی از مسایل دیگر است، ملاقات هیچ ایرادی ندارد.»
او گفت: «در حال حاضر آنها [ایران] در شرایط سختی هستند. من به توافق هستهای با ایران پایان دادم؛ توافقی که مضحک بود. آنها ممکن است در نهایت بخواهند با ما دیدار کنند و من هم در هر زمانی که آنها بخواهند آماده این دیدار هستم.»
به گفته آقای ترامپ، این دیدار «نه از موضع قدرت خواهد بود و نه از موضع ضعف. بلکه اگر منجر به توافقی معنادار شود که مانند توافق قبلی بیارزش نباشد، کار مناسبی است.»