صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ به دستکاری درآمد متهم شد

رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ  به دستکاری درآمد متهم شد

حسابدار پل منافورت، رئیس سابق کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به دادگاه گفته است به آقای منافورت در پنهانکردن حسابها و درآمد خارجیاش کمک کرده تا او بتواند مالیات کمتری بپردازد.
سیندی لاپورتا به دادگاه که در الکساندریا در ایالت ویرجینیا برگزار شد گفت از او خواسته شده بود که وامی ۹۰۰ هزار دالری را در اظهارنامه مالیاتی آقای منافورت در سال ۲۰۱۵ جعل کند.
به گزارش بی بی سی، آقای منافورت به فساد بانکی، فساد مالیاتی و پنهانکاری در اعلام حسابهای خارجی خود متهم شده است.
مشاور سیاسی سابق جمهوری خواهان در تمام موارد اتهامی اظهار بیگناهی کرده است.
ماه پیش آقای منافورت که برای سه ماه کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را رهبری میکرد رسما متهم به فساد بانکی و مالیاتی شد.
او ممکن است در صورت محکوم شناخته شدن تا ۳۰ سال حبس دریافت کند.
هیچ کدام از اتهامات مطرح در این محاکمه به تبانی احتمالی روسیه و کارزار انتخاباتی آقای ترامپ ارتباطی ندارد.
روز جمعه خانم لاپورتا که در ازای شهادت در دادگاه مصونیت دریافت کرده به دادگاه گفت میدانسته که دستکاری درمورد وام «کار درستی نیست» و از این کار ابراز پشیمانی کرد.
خانم لاپورتا افزود این کار را تحت فشار ریک گیتز، دستیار سابق آقای منافورت انجام داده است چرا که معتقد بوده آقای منافورت پول کافی برای پرداخت تمام مالیات خود را ندارد.
خانم لاپورتا گفت فکر میکند آقای منافورت در سال ۲۰۱۵ ۵۰۰ هزار دالر کمتر از آنچه که باید مالیات داده است.
وکلای آقای منافورت پیشتر گفته بودند ریک گیتز، دستیار او، مسبب اصلی در اتهامات مطرح شده است.
با این همه سارنوالها میگویند آقای منافورت در مدیریت مسائل مالی خود از نزدیک نظارت میکرده است.
ریک گیتز، دستیار سابق آقای منافورت اتهامات خود مبنی بر دروغ گویی به بازرسان و توطئه را پذیرفته است.