صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ تجاری چین و آمریکا با وضع تعرفه‌های جدید شدت می‌گیرد

جنگ تجاری چین و آمریکا با وضع تعرفه‌های جدید  شدت می‌گیرد

رسانههای آمریکایی میگویند دولت دونالد ترامپ در حال بررسی وضع تعرفه ۲۵ درصدی روی محصولات چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دالر  است. این تعرفه بسیار بیشتر از تعرفه ده درصدی است که پیشتر گفته شده بود آمریکا روی محصولات چینی وضع خواهد کرد.
رسانههای آمریکایی به نقل از منابع خود میگویند تعرفههای جدید شاید امروز، اعلام شوند اما تعرفه ۲۵ درصدی هنوز نهایی نشده است.
در صورت وضع این تعرفه بالا، تنش میان چین و آمریکا که اکنون درگیر یک جنگ تجاری هستند، بیش از پیش خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، چین را به سرقت مالکیت معنوی و رفتار غیرمنصفانه در مبادلات تجاری با کشورش متهم کرده است.
آمریکا در ماه جولای فهرستی از محصولاتی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دالر  را منتشر کرد که از اوائل سپتمبر روی آنها تعرفه وضع خواهد شد.
این فهرست شامل بیش از ۶ هزار محصول مانند مواد کیمیاوی، مواد معدنی، پارچه و مواد مصرفی مانند دستکشهای بیسبال و فیله یخزده ماهی است.
آمریکا پیشتر بر واردات کالا از چین به ارزش سالانه ۳۴ میلیارد دالر  ۲۵ درصد تعرفه وارداتی بسته بود که چین در واکنش دست به اقدامی مشابه زد.
تهدیدهای آمریکا در قبال چین شدت یافتهاند و دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا تهدید کرده است روی ۵۰۰ میلیارد دالر  محصولات وارداتی از چین، تعرفه وضع خواهد کرد.