صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جواهرات سلطنتی سویدن به سرقت رفت

جواهرات سلطنتی سویدن به سرقت رفت

جواهرات سلطنتی سویدن از کلیسایی در نزدیکی استکهلم توسط دو نفر که گفته شده با قایق موتوری فرار کردهاند به سرقت رفته است.
جواهرات به سرقت رفته شامل دو تاج متعلق به کارل نهم و ملکه کریستینا است که در قرن هفده میلادی بر سویدن حکومت میکردند. این جواهرات از کلیسای جامع سترنیس در جنوب شرقی سویدن به سرقت برده شدهاند.
این کلیسا در قرن دوازدهم ساخته شده است.
پولیس سویدن عملیات گستردهای را برای یافتن این جواهرات آغاز کرده است.
شاهدان به رسانههای محلی گفتهاند آنها دو مرد را  در حال فرار از این کلیسای جامع با یک قایق موتوری سفید رنگ در دریاچه ملارن دیدهاند. این دریاچه، یکی از بزرگترین دریاچههای سویدن است.
رسانههای محلی گفتهاند یک کره مزین به سنگهای قیمتی و مرواید هم از این کلیسا به سرقت رفته است.
یک سخنگوی پولیس به روزنامه آفتونبلادت گفته است» فعلا آنها (دزدان) یک-هیچ جلو افتادهاند.»