صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابینه جدید دولت ترکیه معرفی شد

کابینه جدید دولت ترکیه معرفی شد

در پی برگزاری مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان به عنوان اولین رئیسجمهور سیستم جدید ریاستی ترکیه، وی کابینه خود را معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان با حضور در پارلمان ترکیه به عنوان رئیسجمهور جدید سوگند یاد کرد. بدین ترتیب سیستم پارلمانی در این کشور به پایان رسید و نظام ریاستی رسماً جایگزینِ آن شد.
 اردوغان پس از برگزاری مراسم تحلیف، به آرامگاه آتاتورک - بنیانگذار ترکیه مدرن - رفت و به مقام او ادای احترام کرد. رئیسجمهور ترکیه شامگاه دوشنبه کابینه خود را معرفی کرد.بر اساس اسامی کابینه جدید اردوغان، مولود چاووش اوغلو در وزارت خارجه ابقا شد و برات آلبایرات داماد اردوغان به عنوان وزیر مالیه ترکیه معرفی شد. همچنین خلوصی آکار که پیش از این رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه بود به عنوان وزیر دفاع معرفی شد.