صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وعده وام بیست میلیارد دالری چین به کشور های خاورمیانه

وعده وام بیست میلیارد دالری چین به کشور های خاورمیانه

چین وعده داده است که بیش از ۲۰ میلیارد دالر وام به کشورهای خاورمیانه می دهد.
به گزارش بی بی سی، شی جین پینگ، رئیسجمهوری چین گفته است هدف از این وام ها کمک برای بازسازی اقتصادی منطقه است.
همچنین چین در نظر دارد ۱۰۶ میلیون دالر به شکل کمک مالی برای رشد اقتصاد کشورهای عرب خاورمیانه، از جمله اردن، سوریه و یمن کمک کند.
شی جین پینگ، رئیسجمهوری چین با سخنرانی در جمع نمایندگان ۲۱ کشور عرب در بجینگ گفت: «باید رو راست با هم تجارت کنیم، نه از تفاوتهایمان بترسیم و نه از مشکلاتمان رو بگردانیم و در زمینه سیاست خارجی و راهبردهای توسعه به تفصیل گفتگو کنیم.»
این کشور در سال های اخیر حضور خود در مسائل خاور میانه را افزایش داده است.
چین که برای تأمین انرژی خود خریدار دائمی نفت برخی کشورهای خاورمیانه بوده است اکنون با نگاهی تازه خاورمیانه رابه عنوان منطقه ای مهم و تاثیرگذار برای گسترش نفوذ اقتصادی خود میبیند.