صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا استعفا کرد

بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا استعفا کرد

بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا از سمت خود استعفا کرده و کابینه این کشور را با بحران تازهای در ارتباط با برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روبرو کرده است.
یکی از سخنگویان دفتر نخستوزیری بریتانیا تایید کرد که ترزامی، نخست وزیر، دیروز بعد از ظهر استعفای آقای جانسون را پذیرفته است.
به گفته این سخنگو جانشین آقای جانسون به زودی اعلام خواهد شد. بوریس جانسون دو سال تصدی وزارت خارجه بریتانیا را بر عهده داشت.کنارهگیری بوریس جانسون که از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، ساعاتی بعد از استعفای دیوید دیویس، وزیر برگزیت اعلام شد استعفای این دو نفر بعد از جلسه سه روز پیش کابینه بریتانیا صورت گرفت که در آن سندی برای همکاری نزدیک تجاری با اتحادیه اروپا بعد از خروج کامل بریتانیا از این اتحادیه امضا شد.
کنارهگیری آقای جانسون از کابینه حدود سی دقیقه قبل از سخنرانی خانم می در پارلمان بریتانیا برای تشریح برنامه جدید دولت در ارتباط با خروج بریتانیا از اتحادیه اعلام شد.
خانم می در نطق خود در پارلمان با تقدیر از آقای جانسون اذعان کرد که او و وزیر خارجهاش درباره مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اختلاف داشتهاند.
بسیاری از ناظران و خبرنگاران میگویند کنارهگیری دو وزیر مهم کابینه در حالی که تنها نه ماه به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی مانده دولت خانم ترزا می را با خطر جدی روبرو کرده است.
به گزارش بی بی سی، دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در واکنش به اعلام خبر استعفای بوریس جانسون ابراز تاسف کرد که ایده برگزیت همراه با آقای جانسون کنار نرفته و پایان نیافته است.
آقای توسک در توییتر نوشته است که سیاستمداران میآیند و میروند اما مشکلاتی که به وجود میآورند جایی نمیرود.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف در بریتانیا گفته است که اگر خانم می قادر به اداره امور نیست باید کنار برود.
آقای کوربین نخستوزیر را به ناتوانی در پیش بردن مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا به دلیل شکاف در میان وزرای کابینهاش متهم کرد.
ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه دقایقی بعد از کنارهگیری آقای جانسون گفت: «به یاد دارید که گفتیم این دسیسه چند وجهی پایان خوشی برای دولت ترزا می نخواهد داشت؟ خب حالا ببینید چه شد. حتی سلطان نامتعارف بودن در سیاست بریتانیا هم میخواهد از این کشتی شکسته پیاده شود.»
تنش سیاسی میان بریتانیا و روسیه در پی مسمومیت یک جاسوس سابق روس و دخترش در جنوب بریتانیا با سم اعصاب و اتفاق دیگری شبیه به آن که اخیرا رخ داده، شدت گرفته است. بوریس جانسون یکی از سختترین منتقدان دولت روسیه در کابینه بریتانیا بود.