صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخست‌وزیر کانادا اتهام تعرض به یک زن خبرنگار را رد کرد

نخست‌وزیر کانادا اتهام تعرض به یک زن خبرنگار را رد کرد

جاستین ترودو تکذیب کرده که در یک جشنواره در سال ۲۰۰۰ بدن یک خبرنگار زن را دستمالی کرده است.
آنزمان آقای ترودو برای حمایت از برنامه خیریه برای ایمنی در مقابل سقوط برفکوچ در شهر کرستون در ولایت بریتیشکلمبیا شرکت کرده بود.
چند روز بعد یک سرمقاله بینام در روزنامه محلی چاپ شد که او را متهم میکرد یک زن جوان خبرنگار را «دستمالی» کرده است.
در زمان مورد اشاره، جاستین ترودو ۲۸ سال داشت و معلم بود. او پس از آنکه برادرش میشل در سال ۱۹۹۸ در سقوط یک برفکوچ کشته شد، با بنیاد خیریه افزایش ایمنی همکاری میکرد.
به گزارش بی بی سی، نخستوزیر کانادا الآن میگوید در آن برنامه هیچ «مراوده منفی» را به یاد نمیآورد.
او در جریان یک سفر دورهای سهروزه در کانادا به خبرنگاران گفت که وقایع آن روز را خیلی خوب به یاد میآورد.
از آنزمان حدود ۱۸ سال گذشته است.
سرمقاله آن نشریه محلی و اتهامهای مطرحشده حالا بعد از آن موردتوجه قرار گرفته است که یک وبلاگنویس عکسی از آن سرمقاله را توییت کرد.
در این نوشته که در روزنامه محلی «کرستونولی ادونس» منتشر شده، آقای ترودو به «رفتار نامناسب» با آن خبرنگار زن متهم شده است که از آن رفتار «بهوضوح احساس بیاحترامی کرده» ولی درباره این رفتار توضیحی نداده است.
به نوشته این مقاله، آقای ترودو همان موقع و همان جا بابت رفتارش پوزش خواسته و گفته است: «اگر میدانستم شما برای یک روزنامه کانادایی گزارش میدهید، هرگز اینقدر جسور نمیشدم.»
شبکه خبری سیبیسی کانادا میگوید با زنی که در مقاله آنزمان نشریه محلی به او اشاره شده تماس گرفته است اما آن زن خواسته است اسمی از او مطرح نشود و این ماجرا به او ربط داده نشود.
سیبیسی همچنین با ناشر و سردبیر آن روزنامه محلی در آنزمان تماس گرفته است و هردو آنها گفتهاند که حرف خبرنگار زن درباره آن بدرفتاری آقای ترودو را باور میکنند.
سردبیر وقت آن نشریه گفته است که خود این خبرنگار زن که در سرمقاله به آن اشاره شده، این مطلب را نوشته بوده است.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، همیشه از فمینیستها و حقوق زنان در جامعه حمایت کرده است و حالا مطرحشدن دوباره ماجرای 18 سال پیش، خیلی خبرساز شده است.