صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درخواست ترامپ از عربستان برای افزایش تولید نفت

درخواست ترامپ از عربستان برای افزایش تولید نفت

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، از عربستان سعودی خواسته است که تولید نفتش را بهطور عمده افزایش دهد تا جلوی افزایش قیمت سوخت را بگیرد.
آقای ترامپ توییت کرده است که از حاکم عربستان، ملک سلمان، درخواست کرده که خروجی نفتش را تا دو میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
رئیسجمهور آمریکا در توییتر نوشته است که پادشاه سعودی این درخواستش را «قبول کرد!»
آقای ترامپ نوشته است این درخواست با توجه به «آشوب و بههمریختگی در ایران و ونزوئلا» لازم بوده است.
قیمت جهانی نفت در هفته گذشته افزایش پیدا کرد؛ از جمله بعد از آنکه ایالات متحده اعلام کرد تحریمها علیه ایران را باز میگرداند.
تحریمها علیه تهران در سه سال گذشته و بعد از توافق هستهای ایران با شش قدرت جهانی سبکتر شده بود ولی دونالد ترامپ از ابتدای ریاستجمهوریاش به این توافق میتاخت.
او در ماه می اعلام کرد که آمریکا از این توافق کنار میکشد و تحریمها را علیه ایران بازمیگرداند.
آژانس بینالمللی انرژی هستهای در سه سال گذشته همواره پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هستهای را تایید کرده است.
پنج قدرت جهانی دیگر که طرف این توافق بودند، شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه، مخالف این تصمیم آمریکا بودهاند.
دولت ترامپ میگوید ایران به «روح توافق» پایبند نمانده است و از جمله از سیاستهای ایران در منطقه انتقاد میکند.
هفته گذشته اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، و همینطور روسیه توافق کردهاند که عرضه نفت را افزایش دهند اما این اقدام هم جلوی افزایش قیمت جهانی را نگرفت.
خبرگزاری رسمی سعودی تایید کرده است که رئیسجمهور ترامپ با ملک سلمان تلفنی حرف زدهاند و جزئیات کمی هم در این باره مطرح کرده است.
این خبرگزاری صرفا گفته است که این دو درباره لزوم «تثبیت بازار نفت» صحبت کردهاند.
این اطلاعیه تایید نکرده است که عربستان سعودی پذیرفته باشد آنطور که رئیسجمهور آمریکا گفته، روزی دو میلیون بشکه به تولید نفت بیافزاید.
گزارش شده است که این کشور توانایی تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون بشکه دیگر را هم دارد. ولی کارشناسان به روزنامه والاستریتژورنال گفتهاند که احتمال دارد ریاض چندان اشتیاقی برای برآوردهکردن این درخواست رئیسجمهور آمریکا داشته باشد.
یک مقام سعودی به این روزنامه عمده اقتصادی گفته است: ‹عربستان سعودی واقعا علاقه ندارد که بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز تولید کند و هیچ قصدی برای افزایش ظرفیت کنونیاش ندارد. چون گران تمام میشود.»
آقای ترامپ بارها از اوپک انتقاد کرده است هرچند همپیمان عمده دولت او، عربستان سعودی، عضو کلیدی و تعیینکنندهای در این گروه صادرکنندگان نفت است.
به گزارش بی بی سی، رئیسجمهور آمریکا روز ۲۰ اپریل توییت کرد که قیمت نفت «بهطور ساختگی خیلی بالاست» و افزود که «این خوب نیست» و «قابلقبول نیست».
ایران، یک تولیدکننده عمده دیگر در اوپک، دونالد ترامپ را متهم کرده است که قصد دارد این گروه را سیاسی کند و عربستان سعودی را هم سرزنش کرده است که تلاش میکند به جای آمریکا عمل کند.