صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ملک عبدالله از نخست‌وزیر اردن خواست نظام مالیاتی عادلانه وضع کند

ملک عبدالله  از نخست‌وزیر اردن خواست نظام مالیاتی عادلانه وضع کند

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، از عمر رزاز نخستوزیر جدید اردن، خواست که کل نظام مالیاتی را بررسی کند تا برای همه مردم عادلانه باشد. او در نامه انتصاب آقای رزاز نیز از او خواست تا درباره طرح قانون درآمد بر مالیات گفتوگوهایی را آغاز کند.
او گفت احزاب سیاسی، اتحادیههای کارگری و گروههای جامعه مدنی در این گفتوگوها مشارکت کنند.
ملک عبدالله در نامه خود به نخستوزیر نوشت که رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی باید دراولویت دولت قرار گیرد. اتحادیههای کارگری خواستار یک اعتصاب سراسری در روز چهارشنبه شدند.
به گزارش بی بی سی، طرح نظام مالیاتی اعتراضاتی را در روزهای اخیر در اردن به راه انداخت. در پی چهار روز اعتراضهای خیابانی در اردن، هانی ملقی نخست وزیر پیشین این کشور از سمتش کنارهگیری کرد. ملک عبدالله از عمر رزاز خواست دولت تشکیل دهد.
دهها هزار نفر از مردم اردن در چهار روز اخیر در اعتراض به افزایش مالیات و سیاستهای ریاضتی دولت به خیابانها آمدند. این سیاستها به افزایش قیمت کالاهای ضروری انجامیده است.
کاخ شاهی اردن در تلاش بود برای کاستن از ناآرامیها پادرمیانی کند. ولیعهد این کشور با حضور در اجتماع پنج هزار نفری تظاهرکنندگان در برابر مقر نخست وزیری، از نیروهای امنیتی خواست اجازه دهند صدای معترضان شنیده شود.
از اعتراضهای چهار روز که به علت گرما اغلب در ساعات پایانی روز و هنگام غروب آفتاب شکل میگرفت، تحت عنوان بزرگترین تجمعها در چند سال اخیر یاد شده است.
معترضان میگویند لایحه افزایش مالیاتها که با حمایت صندوق بینالمللی پول ترتیب داده شده به قشر متوسط و محروم اردن آسیب خواهد زد. ملک عبدالله، پادشاه اردن از همه جناحهای سیاسی خواسته بود خویشتنداری کنند.