صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر مالیه فرانسه: اجازه نمی‌دهیم آمریکا پولیس اقتصادی جهان شود

وزیر مالیه فرانسه: اجازه نمی‌دهیم آمریکا پولیس اقتصادی جهان شود

به گفته برونو لومر، وزیر مالیه فرانسه، این کشور به دنبال راههایی است که اتحادیه اروپا بتواند شرکتهایی که به دلیل معامله با ایران از تحریمهای آمریکا متاثر میشوند را جبران خسارت کند.
وزیر مالیه فرانسه در مصاحبهای که دیروز یکشنبه (۳۰ ثور) با تلویزیون «سی نیوز» فرانسه داشته به قوانین سال ۱۹۹۶ اتحادیه اروپا اشاره کرده که «به اتحادیه اروپا اجازه مداخله در این زمینه و محافظت از شرکتهای اروپایی» در صورت تحریمهای احتمالی از سوی آمریکا را میدهد.
او همچنین از اتحادیه اروپا خواسته موضع خود را در زمینه تحکیم کند.
آقای لومر گفته است: «آیا میخواهیم به آمریکا اجازه دهیم که پولیس اقتصادی جهان باشد؟ پاسخ نه است.»
در سال ۱۹۹۶ میلادی، زمانی که آمریکا در صدد بود اقدامات تنبیهی برای شرکتهایی که با کیوبا معامله میکردند را به اجرا درآورد، اتحادیه اروپا با تهدید به تحریمهای متقابل آمریکا را وادار به عقب نشینی کرد.
اظهارات وزیر مالیه فرانسه در حالی است که اتحادیه اروپا از سه روز پیش روند حقوقی اجرای «مقررات بازدارنده» را در برابر تحریمهای آمریکا علیه ایران آغاز کرده است.
چنین اقدامی به آن معنی است که اتحادیه اروپا میتواند مانع از آن شود که شرکتهای اروپایی تحریمهای آمریکا را اجرا کنند یا دادگاههای آمریکا شرکتهای اروپایی را برای سرپیچی از تحریمها جریمه کنند.
قوانین بازدارنده اتحادیه اروپا که وزیر مالیه اروپا به آن اشاره کرده به سال ۱۹۹۶ برمیگردد زمانی جامعه اروپا، که بعدتر به اتحادیه اروپا تبدیل شد، برای مقابله با آثار تحریمهای آمریکا علیه کیوبا، لیبیا و ایران مقرراتی تصویب کرد.