صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: واکنش اسرائیل در غزه کاملا نامتناسب بود

سازمان ملل: واکنش اسرائیل در غزه کاملا نامتناسب بود

زید رعد حسین، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد برخورد خشونتآمیز اسرائیل با تظاهرکنندگان فلسطینی شده است.
به گزارش بی بی سی، رعد حسین در سخنانی در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه، ۲۸ ثور (۱۸ می)، با اشاره به کشته شدن شماری از تظاهراتکنندگان فلسسطینی در مرز نوار غزه با اسرائیل، ارتش اسرائیل را به «واکنش کاملا نامتناسب» متهم کرد و گفت که «کشتن مردم با استفاده غیرقانونی از زور توسط یک نیروی اشغالگر میتواند مصداق کشتار عمدی باشد که با اصول کنوانسیون چهارم جنیوا مغایر است» این کنوانسیون به قوانین جنگ از جمله رفتار با غیرنظامیان در اراضی اشغالی اختصاص دارد.
تظاهرات فلسطینیان از بیش از شش هفته پیش با راهپیمایی به سوی مرز اسرائیل آغاز و هدف آن بازگشت مسالمت آمیز فلسطینیان به محل سکونت آنان تا قبل از ایجاد کشور اسرائیل اعلام شد.
آغازگر این حرکت اعتراضی تصمیم ایالات متحده به انتقال سفارتخانه خود به بیتالمقدس و در نتیجه، شناسایی این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل بود. فلسطینیان طرفدار ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل هم گفتهاند که پس از تشکیل کشور فلسطینی، در نظر دارند بیتالمقدس را پایتخت آن قرار دهند.
تظاهرکنندگان فلسطینی با تجمع در کنار مرز با اسرائیل، به راهپیمایی و سنگپرانی به سوی نیروهای اسرائیلی دست زدند و نظامیان اسرائیلی نیز علاوه بر استفاده از گاز اشک آور، به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. به گفته منابع فلسطینی، بیش از یکصد تن در اثر تیراندازی ارتش اسرائیل کشته و چند صد تن دیگر زخمی شدهاند.
در واکنش به پیشنهاد انجام تحقیقات در مورد وقایع مرز غزه، نماینده اسرائیل در شورای حقوق بشر گفته است که چنین تحیقیقاتی «نمیتواند در شرایط عینی در محل ذرهای تغییر ایجاد کند.»
پس از ایجاد کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸ بر اساس مصوبه سازمان ملل، بیت المقدس (اورشلیم) به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد که بخش غربی در اختیار اسرائیل قرار گرفت و بخش شرقی تحت اداره اردن قرار گرفت. اکثر اماکن مذهبی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان عمدتا در بخش شرقی واقع است.
در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷، اسرائیل بخش شرقی این شهر را نیز اشغال کرد و گفت که «اورشلیم پکپارچه» را پایتخت خود میداند. سازمان ملل بخش شرقی بیت المقدس را «اراضی اشغالی» میداند و اقدامات اسرائیل در تغییر وضعیت این بخش از شهر از جمله ایجاد شهرکهای یهودی نشین در آن را غیرقانونی تلقی میکند. اکثر کشورهای جهان نیز از شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل خودداری کردهاند و سفارتخانههای آنها همچنان در تل اویو فعالیت میکنند.