صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار رئیس سازمان اطلاعاتی بریتانیا در مورد حملات تروریستی داعش در اروپا

هشدار رئیس سازمان اطلاعاتی بریتانیا  در مورد حملات تروریستی داعش در اروپا

اندریو پارکر رئیس سازمان اطلاعاتی بریتانیا، ام آی فایو (MI5 ) هشدارداده است که گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بعد از آنکه پایگاه های خود در خاورمیانه را از دست داده مصمم است که در اروپا مرتکب حملات «مخرب» تروریستی شود.
به گزارش بی بی سی، رئیس ام آی فایو درنشست روسای سازمانها اطلاعاتی اروپا که در برلین برگزارشد ،سخنرانی میکرد.
آقای پارکر گفت که از زمان حمله به وست مینستردر سال ۲۰۱۷ ام آی فایو مانع از ۱۲ حمله تروریستی در بریتانیا شده است.
رئیس ام آی فایو از روسیه به دلیل مسموم کردن اسکریپال، جاسوس سابق روسیه، و دخترش در بریتانیا به شدت انتقاد کرد. او روسیه را به « نقض آشکارقوانین بینالملل» متهم کرد.
دولت روسیه هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است اما مورد تحریمهای دیپلماتیک غرب قرار گرفته است.
رئیس ام آی فایو گفت که «یکی از اهداف اصلی کرملین که با شدت هرچه تمام آن را دنبال می کند ایجاد عظمت روسیه در صحنه جهانی است.»
رئیس ام آن فایو سپس افزود « اما گزینههایی که روسیه برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده است بارها متوسل به اقدام خشونت بارومهلک توسط نیروی نظامی و سازمان های اطلاعاتی خود شده است.»
رئیس ام آی فایو ماه دسامبر گذشته ضمن سخنانی به جلوگیری از ۹ حمله تروریستی توسط ماموران امنیتی وپولیس بریتانیا در سال ۲۰۱۷ اشاره کرده بود .
با تازه ترین گزارش (دوشنبه ۱۴ ماه می) رئیس ام آی فایو، شمار حملات تروریستی خنثی شده در بریتانیا از سال ۲۰۱۳ تاکنون به ۲۵ مورد میرسد.
رئیس ام آی فایو در سخنرانی خود هم چنین گفت که «ما از توانایی خود در مقابله با این خطرات اطمینان دارم زیرا نظام دمکراتیک و مقاوم جوامع ما و ارزش هایی که با شرکای اروپایی در آن سهیم هستیم به نظام ما قدرت می بخشد.»
او از سازمان های اطلاعاتی اروپا خواهان همکاریهای بیشتر شد و از این سازمان ها به دلیل کمک به تحقیقات در باره بمبگذاری سال گذشته در منچستر سپاس گزاری کرد.