صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات عراق؛ حزب حیدر عبادی پیشتاز است

 انتخابات عراق؛ حزب حیدر عبادی پیشتاز است

مشارکت در انتخابات مجلس عراق پایینترین حد در ۱۵ سال گذشته از زمان سقوط دولت صدام حسین بوده است.
کمیسیون انتخابات میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی ۱۲ می را کمی بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده است. در هیچ کدام از انتخاباتهای برگزار شده بعد از سقوط دولت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ میزان مشارکت کمتر از ۶۰ درصد نبوده است.
هنوز نتیجه انتخابات اعلام نشده اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که فهرست نامزدهای حزب حیدر عبادی، نخستوزیر عراق، در انتخابات مجلس این کشور پیشتاز است. اگر این موضوع درست باشد، احتمال آن وجود دارد که جایگاه آقای عبادی محفوظ بماند.
به گزارش رویترز فعلا در جایگاه دوم فهرست نزدیک به مقتدی صدر  روحانی پرنفوذ شیعه، جلو است. مقتدی صدر، رقیب جدی آقای عبادی، کمپین شدیدی را علیه «فساد» و دولت آغاز کرده بود.
بر خلاف انتخابات قبلى، در انتخابات ۲۰۱۸ عراق گروههاى مختلف شیعه و سنى و کرد انشعابهاى متفاوت و گستردهای داشتند و خط کشیها بین سنى و شیعه و کرد و عرب در فهرستها مانند انتخابات گذشته نبود. در هر فهرست میشد نامزدهایی از گروههای مختلف قومی و مذهبی دید.
حیدر عبادی؛ نخستوزیر کنونی، رئیس ائتلاف النصر است که از ترکیب چند جریان سیاسی کوچکتر تشکیل شده است. او با پیروزی بر داعش به موفقیت چشمگیری دست یافته اما در مقابل مردم از وضعیت اقتصادی عراق گلهمند هستند.
مقتدی صدر؛ ائتلاف سائرون تحت حمایت روحانی پرنفوذ شیعه است. او طرفدار سیاست خارجی مستقل و مخصوصا فاصله گرفتن با ایران است. هادی عامری؛ رئیس سپاه بدر و متحد سپاه پاسداران ایران در عراق در صدر ائتلاف فتحالمبین است. گروههای وابسته به حشد شعبی و در رأس آن عصائب اهل حق در این ائتلاف هستند.
نوری مالکی؛ نخستوزیر سابق عراق در رأس ائتلاف دولت قانون است. او از رقیبان جدی حیدر عبادی محسوب میشود.
عمار حکیم؛ او رئیس حزب جریان حکمت ملی و از متحدان پیشین نوری مالکی است. او در سالهای اخیر سعی کرده که از ایران فاصله بگیرد. گفته شده نتیجه انتخابات امروز دوشنبه ۱۴ می اعلام خواهد شد.
مسئولان برگزاری انتخابات سختگیریهای شدید امنیتی، بیتفاوتی رأیدهندگان و بینظمیهای ناشی از اجرای سیستم جدید رأیگیری را عامل مشارکت کم میدانند.
در این میان چهار حزب کردستان عراق خواستار برگزاری دوباره انتخابات شدهاند و گفتهاند در انتخابات تقلب شده است.