صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عراقی‌ها برای چهارمین انتخابات پس از صدام پای صندوق‌های رای رفتند

عراقی‌ها برای چهارمین انتخابات پس از صدام پای صندوق‌های رای رفتند

رایگیری برای اولین انتخابات پارلمانی عراق پس از شکست دادن گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) دیروز انجام شد. این چهارمین انتخابات سراسری عراق از زمان سرنگونی صدام حسین است.
حیدر عبادی، نخستوزیر عراق به خاطر شکست دادن این گروه مورد تحسین قرار گرفته و اوضاع امنیتی در عراق بهبود یافته است. اما بسیاری از عراقیها از وضعیت اقتصادی و فساد در کشورشان ناراضی هستند.
داعش تهدید کرده بود که مراکز رای گیری و رایدهندگان عراقی را هدف حملات خود قرار خواهد داد. دو بمبگذار انتحاری که تلاش کردند یک مرکز رایگیری را منفجر کنند به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
بیش از ۷ هزار نفر برای ۳۲۹ کرسی مجلس عراق از ۱۸ ولایت عراق کاندیدا شدهاند که بیش از ۲ هزار نفر آنها را زنان تشکیل میدهند. ۸۹ کرسی مجلس در اختیار زنان و ۹ کرسی در اختیار اقلیتها قرار خواهد گرفت.
پس از اعلام نتایج انتخابات، احزاب و گروهها ۹۰ روز برای تشکیل دولت فرصت خواهند داشت.
پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳، این کشور اولین انتخابات خود پس از سقوط صدام را در جنوری سال ۲۰۰۵ به منظور تهیه پیشنویس قانون اساسی برگزار کرد. انتخابات پارلمانی در دسامبر همان سال برگزار شد و از آن زمان به بعد در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ نیز انتخابات برگزار شده است. از جمعیت ۳۸ میلیونی عراق نزدیک به ۲۸.۵ میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند. مراکز رایگیری در سراسر عراق به تجهیزات رای الکترونیکی هم مجهز شده بودند.