صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پادشاه مالیزیا، انور ابراهیم معاون نخست‌وزیر سابق را عفو می‌کند

پادشاه مالیزیا، انور ابراهیم معاون نخست‌وزیر سابق را عفو می‌کند

ماهاتیر محمد، نخستوزیر جدید مالیزیا گفته است پادشاه این کشور مایل به عفو کامل انور ابراهیم، معاون نخستوزیر سابق این کشور است.
انور ابراهیم، متحد دکتر ماهاتیر و معاون نخستوزیر پیشین مالیزیا سه سال پیش به اتهام لواط و فساد زندانی شد. او گفت این اتهامها انگیزههای سیاسی داشتند.
ماهاتیر محمد همچنین گفته است به قولی که داده عمل خواهد کرد و پس از دو سال از نخستوزیری کنارهگیری میکند تا انور ابراهیم نخستوزیر شود.  وان عزیزه، همسر انور ابراهیم در حال حاضر معاون نخستوزیر مالیزیا است.
به گزارش بی بی سی، دکتر ماهاتیر از پاسخ به این سئوال که آیا انور ابراهیم در کابینه حضور خواهد داشت یا نه خودداری کرد.
ائتلاف مخالفان به رهبری ماهاتیر محمد این هفته توانست حزب حاکم در مالیزیا را پس از ۶۰ سال از قدرت براند.
انور ابراهیم زمانی معاون ماهاتیر محمد بود اما در سال ۱۹۹۸ به دنبال اختلافاتی از سمت خود برکنار شد و رهبری تظاهرات علیه آقای ماهاتیر را به عهده گرفت و یک سال بعد به اتهام سوء استفاده از قدرت زندانی شد.
او در سال ۲۰۰۰ با اتهام لواط مواجه شد و به ۹ سال زندان محکوم شد. محکومیت او در سال ۲۰۰۴ لغو شد و رهبری مخالفان را به عهده گرفت و در دو انتخابات پیاپی اگرچه به پیروزی نرسید اما کرسیهای مخالفان را بیشتر کرد.
یک سال پس از انتخابات سال ۲۰۱۳ او بار دیگر به خاطر همان اتهام زندانی شد. انور ابراهیم در میان مخالفان دولت مالیزیا همچنان از محبوبیت فراوانی برخوردار است.