صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اردوغان: اتحادیه اروپا بدون ترکیه ناقص است

اردوغان: اتحادیه اروپا بدون ترکیه ناقص است

رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد اگر ترکیه عضو اتحادیه اروپا نشود این بلوک محکوم به نقصان و کمبود میشود.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به مناسبت روز اروپا در پیامی اعلام کرد: اگر ترکیه عضویت کامل در اتحادیه اروپا نداشته باشد این بلوک ناقص خواهد بود. در حال حاضر رویکردهایی مانند تفرقه افکنی، اسلام هراسی، بیگانههراسی، جامعه سیاسی و اجتماعی اروپا را تحت اسارت درآورده است. اتحادیه اروپا باید با این رویکردها مقابله کند.
اردوغان ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از سیاستمداران و مقامات اروپایی در مقابل تهدیدهای مشترک اروپا سکوت کرده و دچار انفعال شدهاند. در حال حاضر هر روز به مراکز مذهبی مسلمانان و عبادتگاههایشان، دینشان توهین و حملاتی انجام میگیرد اما هیچ واکنشی از سوی مقامات اروپایی وجود ندارد. این نشانه غلبه تاریکی بر اروپا است.
اردوغان در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به بحران پناهجویان گفت: توافق پناهجویان میان دو طرف نشان میدهد که اتحادیه اروپا و ترکیه میتوانند چه موفقیتهایی را به دست آورد.