صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان در ارمنستان به عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شد

نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان در ارمنستان به عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شد

نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان در ارمنستان به عنوان نخستوزیر جدید این کشور انتخاب شده است.
مجلس ارمنستان در نشست دیروز سهشنبه، هشتم می با ۵۹ رای موافق و ۴۲ رای مخالف، آقای پاشینیان را به عنوان نخستوزیر جدید این کشور انتخاب کرد.
شماری از نمایندگان حزب حاکم به نخستوزیری آقای پاشینیان رای مثبت دادند. این در حالی است که نمایندگان این حزب هفته پیش مانع از انتخاب آقای پاشینیان شده بودند. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه به نخستوزیر جدید ارمنستان تبریک گفته است. فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به آقای پاشینیان تبریک گفته است.
دهها نفر از هواداران آقای پاشینیان در میدان اصلی شهر جریان رایگیری را تماشا کردند. بسیاری از این افراد لباسهای سفید رنگ برای تاکید بر مسالمتآمیز بودن جنبش اعتراضی بر تن دارند. پس از اعلام نخستوزیری آقای پاشینیان، جمعیت به شادی پرداخت.
پیش از رایگیری، آقای پاشینیان گفت فساد را در کشور ریشهکن خواهد کرد. او همچنین گفت جلوی تقلب انتخاباتی را خواهد گرفت.
آقای پاشینیان با اشاره به نقش زنان در جنبش اعتراضی گفت باید فرصتهای برابر برای زنان در کشور ایجاد شود و زنان باید حضور بیشتری در ساختار حکومت داشته باشند.
آقای پاشینیان رهبری جنبش اعتراضی در ارمنستان را به عهده داشت که باعث کنارهگیری سرژ سرکیسیان، رئیسجمهوری پیشین این کشور از قدرت شد.