صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات لبنان؛ مشارکت ۴۹ درصدی و پیروزی حزب‌الله و متحدان

انتخابات لبنان؛ مشارکت ۴۹ درصدی و پیروزی حزب‌الله و متحدان

اولین انتخابات پارلمانی لبنان پس از ۹ سال با مشارکت کمی کمتر از نیمی از واجدان شرایط به پایان رسید. نتایج غیررسمی اولیه حاکی از پیروزی حزبالله و متحدانش است.
مشارکت رایدهندگان در این انتخابات ۴۹.۲ درصد، یعنی پنج درصد پایینتر از انتخابات قبلی گزارش شده است.
خبرگزاری رویترز بر مبنای نتایج گزارششده در رسانههای لبنان برآورد کرده است که حزبالله لبنان و متحدانش ۶۷ کرسی از مجموع ۱۲۸ کرسی پارلمان را در اختیار بگیرند.
نفتالی بنت، یکی از وزیران دولت اسرائیل، درباره پیروزی حزبالله و اقدامات آتی احتمالی علیه اسرائیل از خاک لبنان هشدار داده است.
جنگ داخلی سوریه و تنشهای ناشی از آن، همچنین تلاش برای اصلاح قانون انتخابات، به دو بار تمدید کار پارلمان لبنان منجر شد و رایگیری یکشنبه اولین انتخابات پس از سال ۲۰۰۹ بود.
حمایت حزبالله لبنان از بشار اسد و مخالفت بسیاری از گروههای سُنی لبنان با حکومت سوریه، در سالهای اخیر زمینهساز تنش در این کشور بوده و تشدید رویارویی ایران و عربستان نیز به این مساله دامن زده است.
با این حال انتظار نمیرود که نتیجه انتخابات به ائتلاف احزاب اصلی ضربه بزند و ناظران همچنان سعد حریری را بخت اصلی نخست وزیری میدانند.
مطابق قانون اساسی لبنان، که مقامهای عالی را بین گروههای مذهبی مختلف کشور تقسیم کرده، نخست وزیر این کشور باید سنی باشد.