صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس ستاد ارتش فرانسه: با آمریکایی‌ها در سوریه می‌مانیم

رئیس ستاد ارتش فرانسه: با آمریکایی‌ها در سوریه می‌مانیم

رئیس هیأت ستاد کل ارتش فرانسه اعلام کرد که نیروهای کشورش در سوریه خواهند ماند.
رئیس هیأت ستاد کل ارتش فرانسه ضمن اعلام این که نیروهای کشورش در سوریه باقی خواهند ماند، گفت: به خاطر تکمیل ماموریت مبارزه با تروریسم  کنار سربازان آمریکایی میمانیم و از آنها در مبارزه با تروریسم حمایت میکنیم.
وی در ادامه افزود: پاریس اولیتش در سوریه نابودی داعش است و من بر این باور هستم که با آمریکاییها در سوریه میمانیم و نمیتوانیم تصور کنیم که واشنگتن قبل از بیرون راندن داعش عقبنشینی خواهد کرد.
در پی اظهارات اخیر جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا درخصوص اعزام واحدهای ویژه بیشتر به سوریه، این جنرال فرانسوی از توضیح دادن درخصوص تعداد این واحدها و مکان استقرارشان خودداری و تاکید کرد: فرانسه برای ریشهکن کردن آخرین کانون تروریستی در این منطقه به ویژه در نوار مرزی سوریه با عراق با استفاده از تمامی وسایل و امکانات چه هوایی، چه زمینی و چه نیروهای ویژه فعالیت میکند.
طبق اطلاعات رسمی، نخستین حمله هوایی فرانسه علیه اهداف سوریه در سال ۲۰۱۵ میلادی در چارچوب مشارکتش در ائتلاف بینالمللی ضد داعش به رهبری آمریکا بود که حدود ۴۰ جنگنده فرانسه در پایگاههای منطقه مستقر شده بودند.
در سال ۲۰۱۶ میلادی ارتش فرانسه به حضور نیروهای ویژه این کشور در اراضی سوریه اقرار کرد اما به تعداد این واحدها اشارهای نکرد.